Serberne på Saltfjellet og ved Rognan

Av Per Bjørn Pedersen
Under 2.verdenskrig førte tyskerne mer enn 4000 jugoslavere, de fleste serbere, til Norge.
Hit kom de for å dø, enten av sult og sykdom eller rett og slett som ofre for tysk morderhånd. De fleste leirene lå i Trøndelag og Nord-Norge, mange av de verste i Saltdal og på Saltfjellet - i tilknytning til vei- og jernbanebygging.

”Blodveien”

Særlig kjent er de umennesklige lidelsene ved anlegget som i ettertid har fått navnet “Blodveien”. Da freden kom i 1945 skulle det vise seg at mer enn halvparten av de som kom hit til landet i 1942, var døde.

 

Redslene fortsatte

Men selv i sluttfasen, da tyskerne måtte forstå at krigen var tapt, fortsatte redslene. For de gjenlevende serberne i en leir på Saltfjellet, var det nære på at de ikke skulle få oppleve freden i live. I sin bok “Flukt til friheten” forteller Cveja Jovanovovic hva som skjedde oppe på fjellet:
“Ved midnatt natten mellom 5. og 6.mai forsøkte leirkommandanten, Josef Schiner i serberleiren "Lager olarsirkelen", som lå like sør for polarsirkelsenteret i dagens Rana kommune, med en provokasjon i den hensikt å likvidere hele leiren - 727 mann. Tyskerne hadde skåret hull i piggtrådgjerdet mot riksveien. En vokter kom nu inn i leiren, han ventet på at noen skulle gå på do - et fat en halvmeter fra brakkedøren. Det gjorde Nikola Radunovic. Med fullt overlegg fyrte tyskeren løs fra ti meters hold. Nikola falt død om på dørkterskelen. Tyskerne hadde ventet på at vi alle skulle løpe ut av brakkene, så kunne de skyte oss på leirplassen - under “fluktforsøk”. Men vi ble i brakkene, helt til klokken 6 om morgenen ble vi der.
Leirkommandanten opplyste oss senere på dagen hånlig, at Nikola ble skutt fordi han forsøkte å rømme!”

 

 

Dømt til døden

Schiner ble sammen med 20 andre tyske leirkommandanter i Norge utlevert til jugoslaviske myndigheter. Der ble de stilt for retten, dømt til døden og henrettet for sine forbrytelser.

 

 

 

Anbefalt radio:

Tormod Næss og Håkon Johansen interjuves av Kai Mikalsen i 1984
der de 7. juni besøker krigskirkegården i Botn i Saltdal.
 

 

 

 

 

 

Anbefalte artikler:

Saltdal
Nordlandsbanen