Sømna kommune

Klikk for stort bilde 

Navnet: Det knytter seg usikkerhet til opprinnelsen av selve navnet Sømna, men det kan stamme fra norrøn “Søfn” - avledet av “sveifa” - svinge, et sted der man snur, for eksempel med et fartøy.
Beliggenhet: Sømna kommune ligger på Sør-Helgeland i Nordland. Kommunen grenser i øst, vest og nord til Brønnøy, i øst med en liten flik mot Bindal og Ursfjorden.
Folketall 2018: 2012.
Utstrekning: 193 km2. Cirka 10 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Vik i Sømna.
Kommunehistorikk: Sømna ble i 1900 skilt ut fra Brønnøy under navnet Vik kommune. Skiftet navn til Sømna i 1940. I perioden 1964-1977 en del av Brønnøy kommune. Selvstendig kommune i perioden 1900-1963 og fra 1977.

GAMMELVEIEN: Parti fra gamle riksvei på Vik i Sømna.  - Klikk for stort bildeGAMMELVEIEN: Parti fra gamle riksvei på Vik i Sømna. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
SØMNA RÅDHUS.  - Klikk for stort bildeSØMNA RÅDHUS. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

 

Anbefalt fjernsyn - Med Andreas Lunnan på to hjul, sommer 2001 - her Sømna.

 

 

Anbefalt radio:

 

 

Anbefalt radio:

 

(07.01.2010)

(11.01.2010)
(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

SIVERT NIELSEN i egenskap av byste i Brønnøysund.
(07.07.2011)

Sivert Nielsen (1823 – 1904) er født i Brønnøy.
Han var lærer og gårdbruker. Og politiker, både lokalt og nasjonalt.
(10.05.2011)
BRYGGEMILJØ i Sømna.
(17.01.2015)

NATUREN har gitt de beste kår for jordbruk i Sømna.
(10.11.2011)

Det er de store strandflatene som kjennetegner landskapet i Sømna.
LANDSKAP fra Skålvik i Sømna.
(05.07.2011)

Forfatteren John Moen (1921 - 2008) er født i Sømna.

John Moen skrev både noveller og romaner, og ga i alt ut ni bøker.

 
HAVNHOLMEN i Brønnøy, sett fra hurtigruteleia.
(11.11.2011)

(28.03.2011)

 

 

Forfatteren Dag Skogheim (1928 - 2015) er fra Sømna på Sør-Helgeland i Nordland.