Sømna kommune

Klikk for stort bilde 

Navnet: Det knytter seg usikkerhet til opprinnelsen av selve navnet Sømna, men det kan stamme fra norrøn “Søfn” - avledet av “sveifa” - svinge, et sted der man snur, for eksempel med et fartøy.
Beliggenhet: Sømna kommune ligger på Sør-Helgeland i Nordland. Kommunen grenser i øst, vest og nord til Brønnøy, i øst med en liten flik mot Bindal og Ursfjorden.
Folketall 2018: 2012.
Utstrekning: 193 km2. Cirka 10 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Vik i Sømna.
Kommunehistorikk: Sømna ble i 1900 skilt ut fra Brønnøy under navnet Vik kommune. Skiftet navn til Sømna i 1940. I perioden 1964-1977 en del av Brønnøy kommune. Selvstendig kommune i perioden 1900-1963 og fra 1977.

GAMMELVEIEN: Parti fra gamle riksvei på Vik i Sømna.  - Klikk for stort bildeGAMMELVEIEN: Parti fra gamle riksvei på Vik i Sømna. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
SØMNA RÅDHUS.  - Klikk for stort bildeSØMNA RÅDHUS. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

 

Anbefalt fjernsyn - Med Andreas Lunnan på to hjul, sommer 2001 - her Sømna.

 

 

Anbefalt radio:

 

 

Anbefalt radio:

 

(14.04.2020)

"Håløygminne" 3 og 4-2007, nyredigert

Av Finn Myrvang

(07.01.2010)

(11.01.2010)
(26.03.2020)

"Håløygminne" 4-1996, nyredigert

Av Finn Myrvang

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(25.03.2020)

Av Finn Myrvang

SIVERT NIELSEN i egenskap av byste i Brønnøysund.
(07.07.2011)

Sivert Nielsen (1823 – 1904) er født i Brønnøy.
Han var lærer og gårdbruker. Og politiker, både lokalt og nasjonalt.
(10.05.2011)
BRYGGEMILJØ i Sømna.
(17.01.2015)

NATUREN har gitt de beste kår for jordbruk i Sømna.
(10.11.2011)

Det er de store strandflatene som kjennetegner landskapet i Sømna.