Sørfold kommune

Klikk for stort bildeFoto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK) 

Navnet: Navnet Sørfold: Av gammelnorsk “foldin” - den brede fjord.
Beliggenhet: Kommune i Salten i Nordland som i sør grenser til Fauske, i vest til Bodø, i nordvest til Steigen - mot Hamarøy i nordøst og mot Sverige i øst.
Folketall: 2018 1970.
Utstrekning: 1654 km2.1,2 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: 8226 Straumen.
Kommunehistorikk: Del av Folden Herred fra 1838. Egen kommune fra 1887. I 1964 ble deler av Nordfold del av kommunen.


RÅDHUSET i Sørfold ligger i Straumen.  - Klikk for stort bildeRÅDHUSET i Sørfold ligger i Straumen. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
RØSVIK gamle handelssted i Sørfold.  - Klikk for stort bildeRØSVIK gamle handelssted i Sørfold. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

 

Anbefalt radio:

 

Anbefalt radio:

 

 

Anbefalt radio:

 

 

Anbefalt radio:

 

 

Anbefalt fjernsyn - Rago nasjonalpark. Program fra 1981. Kommentar: Leif Erik Michaelsen:

 

 

 

(01.07.2013)

Friidrettsutøveren Thor Helland er fra Sørfold i Nordland, født 10. desember 1936.

KJØLIG: Svenske sommerturister har ingen ting imot å få rosetips i tre grader pluss når de besøker Sørfoldrosa og Stein Martinussen.
(28.10.2010)

I 1993 ble gartneriet Sisoflor etablert i Sørfold kommune, som ligger i Salten i Nordland.'
Siden ble Sørfoldrosa et varemerke for kommunen, og Sisoflor det største gartneriet i Nord-Norge.

 
(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(12.01.2010)
(27.03.2020)

"Håløygminne" nr 4-2018

Av Finn Myrvang

(07.03.2011)

Skiløperen Oddmund Jensen (1928-2011) kom fra Sørfold i Nordland, men hadde reist sørover til Alvdal før karrieren helt tok av.

VERKET: Elkem Salten i Sørfold. Byggingen av verket startet på midten av 1960-tallet.
(10.12.2010)

Sørfold har i løpet av de siste tiårene av 1990-tallet, og inn i det nye årtusen, utviklet seg fra å være en fisker- og jordbrukskommune til å bli et industrisentrum i Salten.

Først og fremst på grunn av Elkems ferrosilisiumsverk, Salten Verk på Valjord, som (i skrivende stund, år 2005) med sine 130 ansatte er den største enkeltarbeidsplassen i kommunen.

 
 
KOBBELVA: Kjører du E6 gjennom Sørfold få du følge med Kobbelva før den skjærer ut i Leirfjorden.
(08.12.2010)
Det er særlig to trekk som preger naturen i Sørfold:
 
For det første de mange fjordene som skjærer seg inn i de ytre delene av kommunen: Sørfolda som går over i Leirfjorden, Sagfjorden, Vinkfjorden og Mørsvikfjorden - for å ha nevnt noen av dem.
(30.03.2020)

 Av Finn Myrvang

 

FOTOGRAFEN Lyder Kvantoland fra Sørfold. (Fotoarkivet NB Rana)
(18.01.2011)

Fotografen Lyder Kvantoland (1893-1972) kom fra gården Kvantoland i Sørfold.