Steigen kommune

SPREDT: Steigen er en forholdsvis spredtbodd kommune. Lauvøy ligger i nord, like ved Engeløya.  - Klikk for stort bildeSPREDT: Steigen er en forholdsvis spredtbodd kommune. Lauvøy ligger i nord, like ved Engeløya. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009) 

Navnet: Kommunenavnet Steigen går tilbake til gårdsnavnet Steig - avledet av verbet “stiga” - stige.
Beliggenhet: Kommunen ligger i Nord-Salten i Nordland, og grenser i nord og øst til Hamarøy, i øst og sør til Sørfold og over Nordfolda til Bodø.
Folketall pr. 1. oktober 2012: 2556.
Utstrekning: 1013 km2. 2,5 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: 8281 Leinesfjord.
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune fra 1838. I 1900 ble Ledingen/Leiranger skilt ut. I 1964 ble Leiranger og deler av Nordfold innlemmet i Steigen kommune.

RÅDHUSET ligger i Leinesfjord.  - Klikk for stort bildeRÅDHUSET ligger i Leinesfjord. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
SAGASPILLET på Engeløya - en bærebjelke i kulturlivet.  - Klikk for stort bildeSAGASPILLET på Engeløya - en bærebjelke i kulturlivet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK ( Lars-Bjørn Martinsen / NRK)

Anbefalt radio:

 

 

 

Anbefalt fjernsyn - moderne fjøs med særegen stil på Engeløya. Fra 2012:

 


 

Anbefalt radio - Nille Jensdatters dødsdom. Ved Petter Skjelstad 1976 (sekvens der Nils Utsi og Sigmund Sæverud leser):

 

ØRNEREDE: Aasmund Gylseth i Steigen igang med å merke ørnunger.
(03.09.2010)
Om våren kjører Aasmund Gylseth fra Steigen rundt alle holmer og nes for å lete etter ørnereir.
(14.04.2020)

"Håløygminne" 3 og 4-2007, nyredigert

Av Finn Myrvang

(03.04.2020)

"Håløygminne" 2-2019

Av Finn Myrvang

(26.03.2020)

"Håløygminne" 1-2005

Av Finn Myrvang

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(18.02.2013)
(27.03.2020)

"Håløygminne" nr 4-2018

Av Finn Myrvang

MISJONÆREN FRA STEIGEN: Fra et hageselskap under en misjonærkonferanse på Fandariana, Madagasker, i 1893. Peder Eilert Nilsen-Lund sitter nærmest til venstre.
(04.06.2013)
Det skjer iblant at mennesker oppnår både større beundring og oppmerksomhet ute i verden enn her hjemme. Et godt eksempel på det kan være misjonæren Peder Eilert Nilsen-Lund (1842-1914) fra Leines i Steigen.
TIL HALSHUGGING: Skarpretterøks utstilt ved Norsk Rettsmuseum i Trondheim. Denne øksa har tilhørt Johann Caspar Öhlstein, som var skarpretter i Trondheim fra 1744 til 1768.
(29.01.2015)

Nille Jensdatter ble halshogd; dømt for angivelig å ha drept sitt nyfødte barn.
Henrettelsen fant sted i Steigen i Nordland, 16.desember 1687, sannsynligvis ved Leines kirke, etter en prosess som bar preg av uvanlig hastverk.

ENGELØY i Steigen.
(01.07.2013)