Steigen kommune

SPREDT: Steigen er en forholdsvis spredtbodd kommune. Lauvøy ligger i nord, like ved Engeløya.  - Klikk for stort bildeSPREDT: Steigen er en forholdsvis spredtbodd kommune. Lauvøy ligger i nord, like ved Engeløya. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009) 

Navnet: Kommunenavnet Steigen går tilbake til gårdsnavnet Steig - avledet av verbet “stiga” - stige.
Beliggenhet: Kommunen ligger i Nord-Salten i Nordland, og grenser i nord og øst til Hamarøy, i øst og sør til Sørfold og over Nordfolda til Bodø.
Folketall pr. 1. oktober 2012: 2556.
Utstrekning: 1013 km2. 2,5 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: 8281 Leinesfjord.
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune fra 1838. I 1900 ble Ledingen/Leiranger skilt ut. I 1964 ble Leiranger og deler av Nordfold innlemmet i Steigen kommune.

RÅDHUSET ligger i Leinesfjord.  - Klikk for stort bildeRÅDHUSET ligger i Leinesfjord. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
SAGASPILLET på Engeløya - en bærebjelke i kulturlivet.  - Klikk for stort bildeSAGASPILLET på Engeløya - en bærebjelke i kulturlivet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK ( Lars-Bjørn Martinsen / NRK)

Anbefalt radio:

 

 

 

Anbefalt fjernsyn - moderne fjøs med særegen stil på Engeløya. Fra 2012:

 


 

Anbefalt radio - Nille Jensdatters dødsdom. Ved Petter Skjelstad 1976 (sekvens der Nils Utsi og Sigmund Sæverud leser):

 

(15.04.2020)

«Håløygminne» 2 og 3-2013, nyredigert

Av Finn Myrvang

 

(30.03.2020)

"Håløygminne" 3-2010.

Av Finn Myrvang

(30.03.2020)

"Håløygminne" 4-2007, nyredigert

Av Finn Myrvang

(23.03.2020)

Usikre minne om lagmannen

"Håløygminne" 3-2017

Av Finn Myrvang

 

(26.03.2020)

Lagmannen i norsk namnelandskap
"Håløygminne" 4-2015

Av Finn Myrvang

Klo
(27.03.2020)

"Håløygminne" 4-2018

Av Finn Myrvang

1200-TALLET: Steigen gamle kirke på Engeløya.
(06.01.2010)

(07.01.2010)

I hele sitt liv førte Ingvald Forsberg (1896-1933), dikteren fra Nordfold, Steigen i Nordland, en innbitt kamp mot en sykdom som plaget ham sterkt - og som flere ganger nær hadde kostet ham livet.

(26.09.2010)
(14.04.2020)

Landet rundt finst det fjell, berg, holmar og skjer så vel som elvar og bekkar som heiter Geita. Like gjengs er variantar av Kjerringa, så som "Kjerringa i båten" oppfor Kjerringstranda i Bø.

Av Finn Myrvang