Peder Eilert Nilsen-Lund

MISJONÆREN FRA STEIGEN: Fra et hageselskap under en misjonærkonferanse på Fandariana, Madagasker, i 1893. Peder Eilert Nilsen-Lund sitter nærmest til venstre. - Klikk for stort bildeMISJONÆREN FRA STEIGEN: Fra et hageselskap under en misjonærkonferanse på Fandariana, Madagasker, i 1893. Peder Eilert Nilsen-Lund sitter nærmest til venstre. (MISJONÆREN FRA STEIGEN: Fra et hageselskap under en misjonærkonferanse på Fandariana, Madagasker, i 1893. Peder Eilert Nilsen-Lund sitter nærmest til venstre.)

Det skjer iblant at mennesker oppnår både større beundring og oppmerksomhet ute i verden enn her hjemme. Et godt eksempel på det kan være misjonæren Peder Eilert Nilsen-Lund (1842-1914) fra Leines i Steigen.

I Ambato, på Madagaskar i Afrika, har menigheten reist et monument over ham, i takknemlighet og respekt. Og på graven hans, i den franske byen Cannes, har misjonsvenner reist et minnesmerke over ham.

 

 

 

Anbefalt radio - Madagaskars Livingstone, ved Billy Jacobsen:

 

 

 

 

 

 

Madagaskar. Foto: Rijasolo / AFP
Men misjonæren, salmedikteren og oppdageren er dog ikke glemt i hjembygda.
Utenfor kapellet i Leinesfjord er det reist et minnesmerke, og i Leiranger kirke kan du også finne et bilde av ham.
 

 

 

Vekkelse

Peder Eilert Nilsen-Lund var bare to år da faren gikk bort. De åtte eldste søsknene ble satt bort, men Peder ble boende hjemme hos mora. Tidlig viste han seg sterk i kristentroen, troen ble ikke mindre da en kraftig vekkelse feide over bygdene i Nord-Norge noen år etter at han hadde stått konfirmant.
 

Startet i fiskebåten

Fiskebåten ble som for så mange andre Peders første arbeidsplass. Men han ville videre - følte et kall til å arbeide for den gud han hadde et så sterkt forhold til.
 

Lærerskolen

Det ble lærerskolen i Tromsø. Etter to år med hardt arbeid og et heller usselt livsopphold, fikk han lærerjobb i Skjerstad. Det skulle bli vendepunktet i hans liv.
 

Forkynner i Skjerstad

På denne tiden sto ikke lekpredikanter særlig høyt i kurs hos presteskapet. Slik var det også i Skjerstad, der Peder snart ble en ledende forkynner. Men det falt sognepresten tungt for brystet da det skulle komme lekmannsbesøk fra Meløy. Fra prekestolen gjorde han det klart at han var i stand til gi menigheten den religiøse omsorg som trengtes. Om den unge læreren og hans våpendrager fra Meløy absolutt ville forkynne ordet, så kunne de jo reise til hedningene med budskapet sitt!
 

Dro med ”Elieser”

Det var nettopp det Peder gjorde etter at han hadde gjort seg ferdig på misjonsskolen i Stavanger. Turen til Madagaskar med misjonsskipet ”Elieser” tok flere måneder, men den 10. august 1874 kunne han og ni andre nye misjonærer stige i land på øya ved Afrikas østkyst.
 

Sykdom

Engelske misjonærer hadde vært der tidligere, men mange av dem hadde bukket under av malaria og andre tropesykdommer. De første kristne ble også forfulgt av myndighetene - mishandlet og drept.
 

Landsbyen Ambato

Peder kom omsider fram til det stedet som skulle bli hans hjem i årene framover, en liten landsby kalt Ambato. Det var bare å brette opp ermene - få reist bygninger, skaffe utstyr og få i gang undervisning for lærere og prester.
 

Misjonsmarker

Da Peder syntes at han hadde fått sånn noenlunde sving på sakene, ga han seg ut på reise rundt om på denne verdens fjerde største øy. Hensikten var først og fremst og finne nye misjonsmarker.
TILBAKE I NORGE: Peder Eilert Nilsen-Lund (til høyre for prost Ivar Raaen) sammen med Prestegårdens Kvinneforening på Tingvollvågen på Nordmøre, året 1907. (Fra fotoregistreringen i Tingvoll kommune 1993-94). - Klikk for stort bildeTILBAKE I NORGE: Peder Eilert Nilsen-Lund (til høyre for prost Ivar Raaen) sammen med Prestegårdens Kvinneforening på Tingvollvågen på Nordmøre, året 1907. (Fra fotoregistreringen i Tingvoll kommune 1993-94). (TILBAKE I NORGE: Peder Eilert Nilsen-Lund (til høyre for prost Ivar Raaen) sammen med Prestegårdens Kvinneforening på Tingvollvågen på Nordmøre, året 1907. (Fra fotoregistreringen i Tingvoll kommune 1993-94).)
Det var slett ikke ufarlig å begi seg ut i områder der røverbander herjet. Flere ganger ble han stoppet av røvere, men på forunderlig vis kom han alltid helskinnet fra det.
 

Madagaskars Livingstone

Opplevelsene fra sine reiser skrev han ned - og det er ikke uten grunn at han gjerne blir kalt for Madagaskars Livingstone, etter den kjente skotske misjonær, oppdager og afrikaforsker David Livingstone! Ingen dårlig attest, akkurat.
 

Musikalsk

Peder var svært musikalsk, med en uvanlig god sangstemme. Dessuten hadde han et godt tak med å skrive egne salmer eller oversette andres til gassisk. Ennå den dag i dag synges hans salmer på Madagaskar - i salmeboka Fihirana kan du finne tjue salmer fra hans hånd.
 

Bauta i Ambato

Da Peder Eilert Nilsen-Lund som 55-åring forlot Ambato i 1897, med skrantende helse, etterlot han seg ikke mindre enn 60 menigheter i distriktet. Da er det kanskje ikke så rart at det utenfor den store kirka i Ambato, med plass til 2000 mennesker, er reist en bauta til minne om misjonæren fra Steigen.
 

Døde av malaria

Den siste tiden var han ensom og nedbrutt. Og han endte sine dager - av malaria og hjerneblødning, i november 1914, 72 år.
 

Gravlagt i Cannes

Sin grav fant han i de fattiges jord på en protestantisk kirkegård i Cannes.
Kilder:
NRK
G. Nakkestad: Peder Eilert Nilsen-Lund. Madagaskars Livingstone.
Norsk Misjonsleksikon
 

Anbefalte artikler:

Steigen