Tjeldsund kommune

PÅ GRENSEN: Tjeldsund grenser til Skånland kommune og Troms fylke.  - Klikk for stort bildePÅ GRENSEN: Tjeldsund grenser til Skånland kommune og Troms fylke. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK) 

Navnet: Kommunenavnet Tjeldsund kan stamme enten fra fuglen tjeld eller det norrøn “tjald” - telt.
Beliggenhet: Kommune i Ofoten med grense i nord mot Troms fylke, i øst mot Evenes, i sør mot Ofotfjorden og i vest mot Lødingen.
Folketall 2018: 1260.
Utstrekning: 317 km2.4 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: 9444 Hol i Tjeldsund.
Kommunehistorikk: Egen kommune fra 1909 da Tjeldsund ble utskilt fra Lødingen kommune. Selvstendig siden.

RÅDHUSET i Tjeldsund ligger på Hol.  - Klikk for stort bildeRÅDHUSET i Tjeldsund ligger på Hol. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
HJØRNESTEIN I TJELDSUND: Ei skipsklokke ved basen viser at det i 1987 var 75 år siden forsvaret etablerte seg i Ramsund.  - Klikk for stort bildeHJØRNESTEIN I TJELDSUND: Ei skipsklokke ved basen viser at det i 1987 var 75 år siden forsvaret etablerte seg i Ramsund. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)

 

Anbefalt radio:


 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalt fjernsyn - Fra Norge Rundt 1980: opplæringssenter for oljepersonell i Fjelldal. Reporter: Truls Bakke:

 

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(14.01.2010)
(31.10.2010)
(21.08.2012)

Det skjedde store endringar i samfunnsliv og dagligliv i Nordland i løpet av 1800-talet, ikkje minst når det gjaldt kommunikasjonar.  I den årlige rapporten sin skreiv Amtmann Worsøe i 1870: «Nordland i 1870 er ikke længer Nordland i 1865». Til og med måten ein opplevde tida på, vart endra.

RAMSUNDET sett fra Tjeldøya. Sundet har sitt løp mellom Ofotfjorden i sør og Tjeldsund i nord.
(14.01.2010)

 Størsteparten av Tjeldsund ligger på Tjeldøya, men kommunen strekker seg også over på Hinnøya, adskilt med Tjeldsundet som går tvers gjennom kommunen.

TJELDSUND KIRKE er en langkirke i tømmer med 420 plasser.
(31.10.2010)