Tysfjord

Divtasvuona suohkan / Tysfjord kommune

Klikk for stort bildeFoto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

 

Navnet på norsk: Første ledd “tys” er muligens avledet fra gammelnorsk “påtir” som betyr tute, sterk larm.
Beliggenhet: Kommune i Nord-Salten i Nordland med grenser i øst til Sverige, i nord og øst til Ballangen og i vest og sør til Hamarøy.
Folketall: 2018: 1946.
Utstrekning: 1463 km2.
Cirka 1,4 innbygger pr. km2.

Administrasjonssted:''' 8591 Kjøpsvik.
Egen kommune fra 1869.

FABRIKKEN: Sementfabrikken i Kjøpsvik.  - Klikk for stort bildeFABRIKKEN: Sementfabrikken i Kjøpsvik. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
RÅDHUSET i Tysfjord i kommunesenteret Kjøpsvik.  - Klikk for stort bildeRÅDHUSET i Tysfjord i kommunesenteret Kjøpsvik. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

Anbefalt radio:

  

Anbefalt fjernsyn - Om grenselosene i Tysfjord under 2. verdenskrig, program fra 1980:

 


 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalt fjernsyn - Portrett av Kolbjørn Varmann fra 1971. Ved Jan Frydenlund:

 

(13.11.2015)

I anledning 17. mai presenterer vi noen bilder fra Kjøpsvik i Tysfjord kommune. Bildene viser bl.a. Norcems musikkorps som spiller på nasjonaldagen i 1967.

(16.01.2011)
(13.11.2015)

 

FORFATTER: Frank A. Jenssen lot det gå tjuetre år mellom sin første prisbelønnede roman, og sin neste roman. Men han har i mellomtiden en allsidig produksjon som journalist og forfatter.
(25.01.2015)

Frank A. Jenssen (21.01.1952 - 09.06.2017) var forfatter og journalist, kunstsamler og gallerist; født i Kjøpsvik, Tysfjord.

 

ANNO 2009: Kirken på Helland i Tysfjord anno 2009.
(18.02.2014)

(13.11.2015)

I 1918 ble sementfabrikken Nordland Portland Cementfabrik(NPC) etablert i den lille bygda Kjøpsvik i Tysfjord kommune. Med dette ble kommunen dratt inn i den industrialiseringsbølge som fant sted i landsdelen like etter århundreskiftet.

PREST OG POLITIKER: Kolbjørn Varmann anno 1965.
(08.01.2011)

En dag i begynnelsen av 1930-årene gikk en målbevisst ung vestlending i land i Kjøpsvik. Det var den nye stiftskapellaen i Hålogaland bispedømme, Kolbjørn Varmann (1904-1980), som var sendt til Tysfjord for å avhjelpe prestemangelen.
SPEKKHOGGER i Tysfjord.
(08.01.2011)

Kommunen er nesten delt i to av Tysfjorden, som har forgreningene Hellmofjorden, Grunnfjorden, Mannfjorden og Sørfjorden.

Fra Hellmobotn til svenskegrensa er det bare vel seks kilometer og smalere er ikke Norge noe sted.

 
(17.01.2011)
(25.01.2010)