1900-tallet i Tysfjord


Her følger en oversikt over et utvalg hendelser i Tysfjord perioden 1900-1999:
1901: AS William Spear & Co LTD. ble stiftet 2. februar i Narvik.
1904: AS Det Nordlandske Grubebureau ble stiftet i Narvik 26. februar av kjøpmann Bernhard Scattenstein, opprinnelig fra Litauen.
1904: Kjøpsnes Skytterlag ble stiftet med Karl Aasebøstøl som formann.
1905: Feltspaten og kvartsen på Hundholmen ble funnet av trønderen, huslærer og gårdbruker Johan Lagerfeldt.
1905: Hundholmen ble Tysfjords første industristed, da engelskmannen William Spear startet prøvedrift i feltspat- og kvartsbruddet. Det ble regulær drift fra året etterpå.
1906: To unge menn omkommer da de kullseiler utenfor Korsnes.
1908: Den svenske skjerperen Paul Radmann, startet 27. mai prøvedrift etter feltspat og kvarts i «Jennygruva» på Drag, etter avtale med grunneierne, Jonas og Kristen Ellingsen.
1908   Søster, Olivia Ugland fra "Kvinnelige misjonsarbeidere" (KMA) som skulle arbeide for den samiske befolkningen, kom til Tysfjord for å bygge opp misjonsstasjonen "Fredly" på Helland.
1908: AS Det Nordlandske Grubeburau ved Bernhard Scattenstein kjøpte gruverettighetene på Hundholmen av William Spear, som hadde Skandinavias rikeste feltspatforekomst.
1909: AS Drags Feltspatgruber ble stiftet i Narvik 22. mai, der lensmannen i Tysfjord, Johan Kristian Kokaas var med i styret, med Bernhard Scattenstein, Narvik,  som majoritetseier.
1910: Det ble tatt førstegangsbestigning av «Stetinden» 1392 meter o.h. av Oslomennene, Ferdinand Schjelderup, Carl W. Rubenson og Alf B. Bryn. 
1913: Vargen herjer i Tysfjord og har drept en mengde sauer, likeså rein fra Sverige, skrev Nordlands avis.
1914: Svensken, «Paul Radmanns» rettigheter og virksomhet på Drag, ble sammen med AS «Det Nordlandske Grubebureau», fusjonert inn i AS «Drags Feltspatgruber», som da fikk samlet Tysfjords feltspatforekomster i et selskap.
1918: Det var 2 800 personer i Tysfjord det året.
1918: Tysfjord sparebank ble stiftet 3. mai.
1918: Nordland PortlandCementfabrikk ble stiftet 30. oktober.
1920: Nordland Portland Cementfabrikk startet driften 14. november ved Kjøpsnes..
1923: Tysfjord Arbeidsmandsforening ble stiftet 22. april med Arnoldus Molvik som første formann.
1923   Kvinnelige misjonsarbeidere (KMA) åpnet bedehuset "Elim" på Drag,
1925: Kjøpsnes hornmusikkforening ble stiftet 5. desember med Karl Fikke som formann.
1925: Kjøpsnes Sangforening ble stiftet 25. oktober med Johannes Storjord som formann.
1926: AS Drags Feltspatgruber ved direktør Bernhard Scattenstein går konkurs.
1926: En ung mann omkom ved sementfabrikken ved elektrisk støt. To år tidligere mistet han faren ved en sprengningsulykke i steinbruddet ved fabrikken.
1926: Nordlands Privatbank AS i Bodø som var under offentlig administrasjon solgte Hundholmen til Oslofirmaet Harald Stange & Co, som etter avtale med grunneierne også overtar Jennygruven på Drag på leiebasis.
1926: Redaktøren av bladet «Den Røde Ungdom», Aksel B. Flood-Engebretsen som var på agitasjonsreise for arbeiderpartiet, ble nektet å gå i land på Hundholmen av gruveselskapet.
1926: Drag Feltspatarbeiderforening ble stiftet i november i Bårstua på Hundholmen, med Ole Kristensen Helland som formann.
1927: Harald Stange & Co AS startet produksjonen i Tysfjord. Første året ble det uttatt 8 000 tonn feltspat og 2 000 tonn kvarts.
1927: Tysfjord IL ble stiftet 28. januar med kontorsjef Thorvald Martin Andersen som formann. Fra 1945 ble navnet Kjøpsnes IL
1927: Norges lengste streik som varte i 21 måneder, og som omfattet ca. 100 mann, begynte ved Harald Stange & Co 27. mai, Konflikten gjaldt lønn og retten til å danne fagforening.
1927: I en rapport fra fylkeslegen heter det at de hygieniske forholdene i kommunen gjennomgående er svært dårlige. Det blir videre pekt på at drikkevannet i Kjøpsvik er direkte uappetittlig, uten at fabrikken selv etter inntrengende henstillinger har gjort noe med det.
1928: Folkets Hus hus i Tysfjord ble 20. oktober innviet og tatt i bruk.
1928: Drag og Hundholmen Feltspatbrudd produserte 5 000 tonn prima feltspat, og 4 500 tonn kvarts det året, ved hjelp av streikebrytere.
1931: AS Hveding Preserving & Co i Skjellesvik startet produksjonen.
1934: Ved Drag og Hundholmen feltspatbrudd som drives av Harald Stange & co, er det nå 45 personer i arbeid.
1935: «Norsk Finnemisjonsselskap» overtar 1. oktober «Fredly» på Helland, og «Elim» bedehus på Drag fra organisasjonen «Kvinnelige misjonsarbeidere» (KMA).
1937: De 90 arbeiderne ved sementfabrikken i Kjøpsvik legger ned arbeidet i forbindelse med en lønnskonflikt.
1938: Fra dette året ble det for første gang helårsdrift ved Nordland Portland Cementfabrik. Til anvendelse ved produksjonen ble det utbrutt 54 275 tonn kalkstein, 1 280 tonn skifer og 870 tonn kvarts.
1938: Hulløy Fiskarlag ble stiftet 23. september.
1940: Ved en arbeidsulykke ved sementfabrikken mister en arbeider fra Storå livet.
1940: Som en direkte følge av krigsødeleggelsene går produksjonen av sement for fullt ved fabrikken - også den gamle ovnen blir nå tatt i bruk for å møte etterspørselen. Ved bedriften er det nå 100 ansatte.
1941: Ferjeforbindelsen på riksveg 50 over Tysfjorden, Korsnes - Skarberget, åpnet 13. mars, med MF ”Dagmar” som ble driftet av Kristian Ravns ferjerederi  i Narvik. Det 65 år gamle fraktefartøyet var ombygd til bilferje hos Johan Drages båtbyggeri på Rognan, med  plass til 8 personbiler. Året etter ble sambandet flyttet fra værharde Korsnes til Bognes.
1941: Tre av mannskapet fra Tysfjord omkom 12. september, da DS «Barøy» ble senket 12. september av et britisk fly ved Tranøy fyr.
1942: Fra 1. november ble nybygget fra Johan Drages båtbyggeri på Rognan, MF ”Solfrid”, levert til Kristian Ravns rederi i Narvik. Ferjen med plass til 12 personbiler, ble satt inn på riksveg 50 på sambandet Bognes – Skarberget.
1943: På tur heim fra Lødingen til Valvåg i Tysfjord  i en liten skøyte, kullseiler to brødre med sine to små sønner og alle omkom.
1945: Mellom Drag og Fauske  var det ved krigens slutt, 10 561 sovjetiske frigjorte krigsfanger i leirene.
1945: Etterlatte eksplosiver fører til mange tragedier i fylket. I Tysfjord omkom en nesten 9 år gammel gutt, da han tar opp et sprenglegeme som eksploderer.
1945: Dr. med, Major Leiv Kreyberg, ble beordret som ansvarlig for avviklingen av alle leirer, med frigjorte allierte krigsfanger i Nordland. Han opprettet sykehus på Drag, med 150 senger for sovjetiske krigsfanger.
1946: Tysfjord hadde 3 654 innbyggere i januar dette året.
1946: Nord-Salten Kraftlag AL  ble stiftet 12. august, med tannlege Hilmar Norgrenn som styreformann.
1948: Kjøpsnes Skytterlag arrangerer samlagsstevne med 168 skyttere. Den 14 år gamle Anders Varmann vant stevnet.
1949: To ungdommer fra kommunen omkommer da de går gjennom isen i Store Lulevann i Norrbotten.
1950: Det blir åpnet ferjerute over Vestfjorden mellom Bognes i Tysfjord og Lilleeng i Tjeldsundet.
1952: Norsk Finnemisjons-selskap åpnet det nye Gjestgiveriet, «Margits Minne» på Drag.
1953: Kjøpsnes IL blir nummer 6.  i  2. div. i Nord-Norge serien i friidrett for menn.
1956: Oslofirmaet Harald Stange & Co la ned feltspatutvinningen i Jennygruven på Drag.
1956: Det ble en betydelig utvandring av Tysfjerdinger fra Drag til Mo, da jernverket startet opp året før.
1957: Firmaet «Drag Feltspatbrudd» ved brødrene Johan, Einar og Olav Ellingsen, startet uttak av feltspat i Jennygruven i januar. Det ble slutt i 1977.
1957: Firmaet «Brødrene Ellingsen» ved Kristoffer.Asmund og Rolf Ellingsen startet drift 2. mai i Nedre Øyvollsgruven på Drag. Det ble konkurs i 1977.
1957: Hallvard Devold født i Tysfjord  i 1898, gikk ut av tiden. Han var en fangstmann og oppdagelsesreisende i meterologiens tjeneste i polare områder.
1957: Frakteskuta MS «Havstrand» av Tysfjord, lastet med sement på vei til Lofoten, gikk ned i uvær 27. oktober i Gimsøystraumen. Mannskapet på fire reddet seg i siste liten.
1960: Harald Stange & Co AS, avviklet i september sin virksomhet på Hundholmen, og takket av etter 34 år med gruvedrift i Tysfjord.
1961: Kjøpsnes nye skole ble åpnet 23. september.
1961: Fra gruvene på Drag går salget av feltspat strykende - ved bedriften er det
nå 55 ansatte.
1963: To ungdommer fra Ulvik i Tysfjord omkommer da de på en motorsykkel kolliderte med en buss i Ballangen.
1964: To ungdommer omkommer da småbåten deres går rundt utenfor Musken.
1964: Kjøpsnes Skolekorps ble stiftet 21. oktober med Gunnar Karlsson som formann.
1966: Nordland Portland Cementfabriks musikkorps ble stiftet med Arne Johannes Qvam som leder og dirigent.
1968: Nordland Portland, Dalen Portland og Christiania Portland Cementfabriker ble fusjonert til AS Norcem.
1968: Den nye ferjeforbindelse mellom Drag og Kjøpsvik blir åpnet.
1968: Nærmere 600 gjester er tilstede da sementfabrikken i Kjøpsvik kan feire 50-årsjubileum.
1968: Fjernsynet kom til Tysfjord dette året.
1968: Bilfergen ”Røfjell” åpnet mandag 2. desember, sambandet Drag - Kjøpsvik - Skarberget. Nedlagt til Skarberget i 1990.
1969: Tysfjord kommune kunne feire sitt 100-års jubileum.
1970: Et Jagerfly fra Bodø kuttet 4. mars høyspentlinjen mellom Hulløy og Kjøpsvik. Spennet var det lengste i Norge på 2 600 meter. Uhellet skapte store problemer for sementfabrikken.
1970: En boligundersøkelse viser at det står dårlig til med boligstandarden i kommunen. Undersøkelsen viser at 19 hus er direkte helsefarlige å bo i, mens 20 boliger trenger omfattende reparasjoner.
1971: Oppslutningen om sameforeningen i kommunen øker, foreningen har nå ca. 150 medlemmer.
1971: En 69 år gammel mann fra Kjøpsvik druknet da han falt ut av småbåten like ved hjemmet.
1972: En 56 årig mann fra Kjøpsvik omkom, da passbåten ble pårent av en større passbåt utenfor Kjøpsvik.
1972: Det var storbrann i store skogområder i tre døgn fra Bremnes i Tysfjord og over til Tiltvik i Hamarøy. Det deltok ca. 400 sivile og militære slukkingsmannskaper, sammen med helikopter og sivile og militære fartøyer.
1973: En over syv måneders streik av 15 arbeidere hos Brødrene Ellingsens feltspatgruve på Drag ble avsluttet i mai skrev Aftenposten.
1974: Ved en utforkjøring med bil i Kjøpsvik, omkom en 30 år gammel mann fra Narvik.
1974: Det nye sykehjemmet i Kjøpsvik åpner sine dører 1.juli.
1975: Meldingen om at en ukjent ubåt skulle være observert i Hellemofjorden, fører til en omfattende leteaksjon fra Forsvaret. Men ingen ubåt blir funnet.
KJØPSVIK KIRKE.  - Klikk for stort bildeKJØPSVIK KIRKE vigslet i 1975. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
1975: Biskop Bjarne O. Weider står for vigslingen av den nye kirka i Kjøpsvik. Kirka som er bygd i betong erstatter den 90 år gamle trekirka som ble revet.
1975: Det blir gjort skader for flere millioner kroner da det meste av Jakob Linds eiendom i Kjøpsvik blir lagt i aske. Etter iherdig innsats fra brannmannskapene blir hovedbygningen berget.
1976: Et Svensk småfly fløy 18. august inn i kraftledningen og ble hengende bom fast 100 meter over Hellemofjorden. Flygeren ble heist ned av redningshelikopteret uskadet. Flyet ble skutt ned med ca. 200 geværskudd.
1976: Sementfabrikken sikres videre drift etter å ha vært truet av nedleggelse de siste årene.
1977: En 70 år gammel fisker fra Hundholmen omkommer da sjarken hans blir pårent av ei frakteskute like utenfor Lille Hundholmen.
1980: Sementfabrikken får verdens mest avanserte system for prosesstyring i produksjonen av sement.
1980: Hun hadde det nok ensomt, den eneste kua som dette året var å oppdrive i hele Tysfjord kommune.
1980: Ved Tysfjord ørret- og laksefarm i Botn stryker 650.000 lakseyngel og smolt med som følge av sykdom. Bedriften må tåle et tap på ca. to millioner kroner.
1980: I Nordland er det fortsatt 44 husstander som mangler elektrisk kraft. 17 av dem får strøm fra dieselaggregat mens resten må klare seg på annet vis. Verst stilt er Tysfjord der 11 husstander fremdeles er helt strømløse.
1980: Ved inngangen til 80-årene viser husdyrtellingen at det ikke er ei eneste ku i kommunen.
1981: Til tross for at visefestivalen “Troilltampen” året før var erklært død og begravet etter klage fra naboer på Storjord, gjenoppstår festivalen dette året nettopp på Storjord med ikke mindre enn 3000 besøkende!
Sementfabrikken.  - Klikk for stort bildeSementfabrikken. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)
1983: Flygeren, den 28 år gamle løytnant Geir Haugland fra Asker,omkom 31. januar, da et GeneralDynamicsF-16A, FightingFalcon-Jagerfly, 283, fra 331 skv. ved Bodø hovedflystasjon, fløy inn i kabelspennet over Tysfjorden.
1983: Endelig kommer beskjeden folk i Tysfjord har ventet på i flere år - ledelsen i Norcem foreslår at sementfabrikken i Kjøpsvik skal bestå.
1983: Stortinget sier ja til fastlandsforbindelse fra Kjøpsvik og nordover. Prosjektet er beregnet å koste 230 millioner kroner.
1985: Kjøpsvik hotell ble innviet og kunne 24. august  ta i mot sine første gjester.
1987: Minnor KS eid av Aker og Elkem startet med uttak av super-ren kvarts på Drag.Fabrikken ble åpnet under stor festivitas 17. august. Det ble konkurs 11. måneder senere, etter knapt 8 måneders drift, der 40 ansatte mistet jobben. Dette ble en av tidenes største industrikonkurser i Norge med tap på 350 millioner, og 10 år med påfølgende rettssaker. Nordlandsbanken i Bodø var nær med å gå med i dragsuget.

Anbefalt fjernsyn anno 1985: Tysfjord Sang og Sement. Ved Jan Ottar Bjørklund:

 

 

 

1986: Tysfjord kan endelig ta i bruk sitt nye rådhus på nærmere 1800 kvadratmeter.
TYSFJORD RÅDHUS i Kjøpsvik.  - Klikk for stort bildeTYSFJORD RÅDHUS i Kjøpsvik. Foto: Billy Jacobsen / NRK ( Billy Jacobsen / NRK)
1988: Det fører til kraftige protester da det kommer forslag om at det samiske navnet Divtasvoudna skal sidestilles med det norske navnet Tysfjord. (Men etter 17 år, nå i år 2005, er nå de to navnene sidestilt i kommunen).
 

 

 

Anbefalt fjernsyn anno 1989: Programmet ”Sametinget - vår felles røst: Sametingsvalget 1989”. Blant annet om lulesamene. Ved Magne Ove Varsi og Viggo Brox. (Programmet ikke tekstet):

 

 

 

 

1989: Mikael Urheim gir ut barnebok på lulesamisk, mens sønnen Stig Gælok skriver om “Amuk - den fremmede”.
Sven-Roald Nystø.  - Klikk for stort bildeSven-Roald Nystø. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix ( Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix)
1989: Stetind Hotell i Kjøpsvik går konkurs for andre gang i løpet av to år.
1991: Invasjon av giftige alger påfører oppdrettsnæringen store tap. Bare ved Tysfjordlaks sitt anlegg ved Storfjorden omkommer 120 tonn laks som følge av algen. Fiskeoppdretternes Salgslag går dessuten konkurs. For å hindre totalt sammenbrudd i næringen, går staten og ti banker sammen om å finansiere kjøp av 35.000 tonn laks som ligger på lager langs kysten.
1991: Tysfjord sparebank  ble fusjonert inn i Narvik Sparebank.
1992: Tysfjord fikk for første gang besøk av en Konge, da Kong Harald og Dronning Sonja sammen med Prinsesse Märtha Louise, 17. august, kom på signingsreise til Kjøpsvik. De kom med KS «Norge»
1992: Kong Harald åpnet 17. august Norcems nye cementfabrikk, som var Europas mest moderne, basert på produksjon i tørrovn istedenfor våtovnprosess.
1992: Kjøpsvik fikk fergefri forbindelse til E6 og Narvik 17. august, da riksveg 827 nordover til Sætran i Ballangen ble åpnet av Kong Harald.
1994: Àrran Lulesamiske Senter ble etablert på Drag.
1996: Det Moldebaserte firmaet Norwegian Crystallites AS  startet på Drag med formål, uttak og videreforedling av kvarts.
1996: Med 10 prosent arbeidsledige er Tysfjord den kommunen i fylket som kan vise til størst arbeidsledighet. Nordland som helhet har en ledighet på 5,2 prosent, den nest høyeste i landet. Færrest registrerte ledige er det i Herøy og Træna med i underkant av 3 %.
1997: Sven-Roald Nystø etterfølger Ole Henrik Magga som sametingspresident. Nystø sitter som president til i 2005.

 

Anbefalt fjernsyn anno 1995: Naturen i Tysfjord. Ved Leif-Erik Michaelsen og Frank A. Jenssen. Med blant andre Mikkel-Petter, Haldor Jenssen, Leif Klæboe, Knut Thindberg, Herleif Rørvik.:

 

 

 

 

Anbefalte artikler:

 

Tysfjord


 

 

 

Ved Per Bjørn Pedersen