Vefsn kommune

VEFSNA og «baksiden» av sjøgata i Mosjøen.  - Klikk for stort bildeVEFSNA og «baksiden» av sjøgata i Mosjøen. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

Navnet: Navnet Vefsn utgår enten av gml.n “Vefsnir” - fjordarm, eller “vefja” - vikle rundt.
Beliggenhet: Kommune midt på Helgeland. I sør grenser kommunen mot Grane, i sørvest Brønnøy, i vest Vevelstad og Alstahaug, i nordvest Leirfjord, i nordøst Hemnes og i sørøst Hattfjelldal.
Folketall 2018: 13 457.
Utstrekning: 1894 km2.7 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Mosjøen.
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune fra 1838. I 1862 blir Hattfjelldal kommune skilt ut og i 1923 Mosjøen. I 1962 blir Drevja, Elsfjord, Grane og Mosjøen del av Vefsn. 

Anbefalt radio:

 

MUSEUM: Helgeland Museum huserer mellom Sjøgata og elva. I bakgrunnen Øyfjellet.  - Klikk for stort bildeMUSEUM: Helgeland Museum huserer mellom Sjøgata og elva. I bakgrunnen Øyfjellet. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
VEFSN RÅDHUS i Mosjøen.  - Klikk for stort bildeVEFSN RÅDHUS i Mosjøen. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalt radio:

 


 

 

Anbefalt fjernsyn - Mosjøen rundt neste sving. Ved Andreas Lunnan, sommer 2001:

 


 

(16.04.2020)

 "Håløygminne" 4-2012

Av Finn Myrvang

UTLØPET: Vefsna har endelig sitt stille far mellom øyfjellet (818 moh) og bebyggelsen i Sjøgata i Mosjøen, før den løper ut i Vefsnfjorden.
(25.04.2013)
Det 160 kilometer lange Vefsnvassdraget i Nordland har sin opprinnelse i Simskardvatnet (877 moh) i Børgefjell, hvorfra det løper gjennom Susendal, som Susna og deretter sammen med Unkerelva.
(26.03.2020)

"Håløygminne" 1-2005

Av Finn Myrvang

(25.03.2020)

 Av Finn Myrvang

(25.03.2020)

"Håløygminne" 1-1986, nyredigert

Av Finn Myrvang

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

STOLTHET: Rivingskåte politikere ville rive bebyggelsen i Sjøgata. Slik gikk det ikke. I dag er sjøgata Mosjøens stolthet.
(12.09.2011)

Sjøgata i Mosjøen, som ligger i Vefsn i Nordland, består av et hundretalls trehus, for en stor del fra 1800-tallet.

Dette er den største samlingen av bevarte gamle trehus i Nord-Norge, og består av butikker, museum, brukskunstnere, kafeer, gallerier, vertshus, boliger og sjøhus.

 
(28.01.2011)
(27.03.2020)

"Håløygminne" nr 4-2018

Av Finn Myrvang