Vega kommune

Klikk for stort bildeFoto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009) 

Navnet: Navnet Vega kan muligens stamme fra gml.n “Veig” - væske, fuktighet - opprinnelig et navn på elv.
Beliggenhet: Øykommune på Sør-Helgeland - nærmeste naboer på fastlandet er Alstahaug, Vevelstad og Brønnøy.
Folketall 2018: 1219.
Utstrekning: 159 km2. Cirka 8 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Gladstad.
Kommunehistorikk: Egen kommune fra 1838.
 

Anbefalt fjernsyn - Vega rundt neste sving. Ved Andreas Lunnan, sommer 2001:


VEGA RÅDHUS.  - Klikk for stort bildeVEGA RÅDHUS. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
NES: Parti fra Nes på Vega.  - Klikk for stort bildeNES: Parti fra Nes på Vega. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)
SAMFERDSEL: Det handler fremfor alt om båt i Vega. Dette er fergeleiet på Igerøy.  - Klikk for stort bildeSAMFERDSEL: Det handler fremfor alt om båt i Vega. Dette er fergeleiet på Igerøy. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 ( Billy Jacobsen / NRK 2009)

Anbefalt radio - Verdensarv ga berømmelse. Per M. Gullvåg og reporter Billy Jacobsen, 2009:

 

 

BILDET i spilleren viser motiv fra Vegaøyene. Foto: NRK.

 

 

Anbefalt radio - Mer ærfugl som husdyr. Inga Næss og reporter Vibeke Røiri, mai 2007:

 

 

 

Foto i spilleren: Gunnar Morsund, NRK.

(25.03.2020)

"Håløygminne" 1-2014

Av Finn Myrvang

(25.03.2020)

"Håløygminne" 1-1998

av Finn Myrvang

(29.06.2013)

 Det var i 2004 at Vega, som ligger på Sør-Helgeland i Nordland, kom med på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

VEGA KIRKE ligger i kommunesenteret Gladstad.
(30.04.2011)

(14.04.2020)

"Håløygminne" 3 og 4-2007, nyredigert

Av Finn Myrvang

GOD TUR: Rikelig informasjon ute i terrenget om steinalderstien på Vega.
(15.10.2011)

På Vega er det gjort usedvanlig mange og rike oldfunn.

Og fremdeles ligger tusenvis av gjenstander urørt i jorda.

 
(26.03.2020)

"Håløygminne" 1-2005

Av Finn Myrvang

(25.06.2019)

Skoleprotokollene fra småskolen og storskolen er fine historiske kilder, de forteller både om et samfunn som helhet og om enkeltpersoner. 

(25.03.2020)

Av Finn Myrvang