Eggum


UNDER FJELLET: Landsbyen under fjellet.  - Klikk for stort bildeUNDER FJELLET: Landsbyen under fjellet. Foto: Billy Jacobsen, NRK 2011 ( Billy Jacobsen, NRK 2011)
Denne artikkelen - opprinnelig kalt Følelsen av rom og evighet - er fra ”Den lille boken om Lofoten” (essays 2004):

Eggum ligger på et gresskledd belte mellom stupene og fjæra.
Utenfor går storhavet i flukt med nordhimmelen.
Fra Eggum naturreservat på yttersida av Vestvågøya i Lofoten, flittig besøkt sommermånedene.  - Klikk for stort bildePOPULÆR STI: Stien over rullesteinfjæra rett vest av bebyggelsen på selve Eggum er særlig om sommeren flittig brukt av såvel folk i området som turister. Foto: Billy Jacobsen, NRK 2009 ( Billy Jacobsen, NRK 2009)
I denne landsbyen fins opplevelsen av rom og evighet; under fjellet, mot horisonten.
Men havet her skal ingen ro, som ikke kjenner det.Eggeimer

En gang het stedet Eggeimer, som betyr heimen ved havveggen. Nå heter det bare Eggum, eller Eggom lokalt. Et fiskevær og ei småbruksbygd, eller en fiskarbondelandsby, om du vil. Lite annet i Lofoten ligner Eggum.
For 50 år siden bodde nær 600 mennesker her, oppå spissen av Vestvågøy. Men så begynte det å bli mørkt i husene, litt etter litt, inntil halvparten sto tomme.
KRIGSMINNE: Borga på Eggum. Radarstasjonen på Kvalshaugen er et vitnesbyrd om den tyske okkupasjonsmaktens nærvær under andre verdenskrig.  - Klikk for stort bildeKRIGSMINNE: Borga på Eggum. Radarstasjonen på Kvalshaugen er et vitnesbyrd om den tyske okkupasjonsmaktens nærvær under andre verdenskrig. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2011 ( Billy Jacobsen / NRK, 2011)
De fleste gårdene ble likevel tatt vare på, til feriebruk. Men etter all flyttingen; etter at skolen ble nedlagt på slutten av 1960-tallet, forsvant både nærbutikkene og Posten.
 

Hundre mennesker

Nå er hundre mennesker tilbake. Det er ikke sikkert det blir færre. De har tross alt vei. Og så lenge han Barth i butikken bortpå Bøstad fortsetter å kjøre mila utover med matvarer til folk; så lenge de minst gangføre har en nabo som henter posten når det er snekov, så kan også en gamling bli boende.
LANDSBYEN: Parti fra stedet Eggum tidlig i juni.  - Klikk for stort bildeLANDSBYEN: Parti fra stedet Eggum tidlig i juni. Foto: Billy Jacobsen, NRK 2011 ( Billy Jacobsen, NRK 2011)
 

Lengselen

Det fins eggumsværinger i eldreboliger på Leknes som stadig må reise hjem til yttersida. Bare for å se, kjenne lukten av tang, føle havet og for å prate med folk. For å stagge lengselen. Åh ja, særlig om våren.
 

Sauer og båter

Men her fins hus med småunger også. Her fins unge folk som gjerne kjører en halvtime til jobben. Noen av disse har sauer attåt. Og mellom de to moloene som kranser havna i Mjåsundet ligger båtene. Det er ”Fløtind” og ”Lotus”, ”Senjatun”, ”Vårbris” og andre småsjarker. Men fremfor alt ”Eggumsværing”, som skal viderebære de sterkeste fiskertradisjoner. En 50-fots garnbåt; arbeidsplass for 4-5 fiskere, med en skipper som en gang selv var skårunge i brottene her ute.
KOPPLAM på Eggum, som flaskes opp nede i bygda.  - Klikk for stort bildeKOPPLAM på Eggum, som flaskes opp nede i bygda. Foto: Billy Jacobsen, 2011. ( Billy Jacobsen, 2011.)
Det er en fordel for den som skal ro heimsjøen fra Eggum å ha gått gradene, på en måte. Å ha lært seg hvordan man berger livet. I ”Boka om Lofotfisket” (Frank A. Jenssen, 1984) er det fiskere som snakker slik:
”Vi har altså ingen seilingsleder her på Eggom. De bryt igjen i dårlig vær. Vi har gått ut på stormmeldinge kvær einaste dag i vinter. Det kan bære kjentfolk klar. Vi har en grunne her ute som alle e livredd. Den heite Jørpen og ligg utafør Kværna, som e et grunnlinjepunkt. Der ute e det direkte livsfarlig. Det e bære folk fra Eggom som tør ro her ute.”
 

Fra nordvest uten varsel

Den farligste stormen kommer brått fra nordvest og uten varsel, og setter havet i kok på sekunder. Og selv om det går mange år mellom forlisene, så skjer de. Eggum har hatt sine dødens dager, da kvinnene sprang fra båt til båt, mellom fiskere som hadde berget seg, for å spørre etter sine, ektefeller og sønner, som aldri kom hjem.
VERNET: Eggum naturreservat ble opprettet for å verne rullesteinstranda og strandmorenene.  - Klikk for stort bildeVERNET: Eggum naturreservat ble opprettet for å verne rullesteinstranda og strandmorenene. Foto: Billy Jacobsen, NRK 2011 ( Billy Jacobsen, NRK 2011)
 

Skulptur

Det står en skulptur over fjæresteinene et par kilometer forbi bebyggelsen, rett forbi restene av en radarstasjon som tyskerne bygde i stein under andre verdenskrig. På en smal sokkel står et jernhode og ser utover havet. Med issen opp, eller ned, alt etter hvor du selv står og ser på skulpturen.
Nedenfor stikker et berg opp av havet. Det ser ut som en halv nordlandsbåt, og på stevnet kan det godt sitte en skarv å tørke vingene.
Som folk i nord vet så seiler Draugen i en halv båt. Og ser du Draugen komme, dette havets gjenferd, så skal du også høre orgelbruset fra din egen gravferd.
 

Anbefalt radio:


BONDE: Sauebonde Per Hans Nilsen på Eggum, sammen med en av sine gjeterhunder.  - Klikk for stort bildeBONDE: Sauebonde Per Hans Nilsen på Eggum, sammen med en av sine gjeterhunder. Foto: Billy Jacobsen, 2011. ( Billy Jacobsen, 2011.)
 

Anbefalt radio:


UTSYN over rullesteinsfjæra og storhavet - fra en åpning i den tjukke steinveggen av Borga på Eggum, som er en tysk radarstasjon fra andre verdenskrig.  - Klikk for stort bildeUTSYN over rullesteinsfjæra og storhavet - fra en åpning i den tjukke steinveggen av Borga på Eggum, som er en tysk radarstasjon fra andre verdenskrig. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2011 ( Billy Jacobsen / NRK, 2011)

Anbefalte artikler:

Borga på Eggum
Vestvågøy
Unstad
Lofoten
Naturen i Vestvågøy
Skulpturlandskap Nordland i Vestvågøy