Kultur og opplevelser

Hvalsafari ved Andøy.  - Klikk for stort bildeHvalsafari ved Andøy. Foto: Billy Jacobsen ( Billy Jacobsen)

 


Her finnes artiklene som omhandler kunst og kultur, reiseliv og opplevelser i Nordland. God tur!


UTLØPET: Vefsna har endelig sitt stille far mellom øyfjellet (818 moh) og bebyggelsen i Sjøgata i Mosjøen, før den løper ut i Vefsnfjorden.
(25.04.2013)
Det 160 kilometer lange Vefsnvassdraget i Nordland har sin opprinnelse i Simskardvatnet (877 moh) i Børgefjell, hvorfra det løper gjennom Susendal, som Susna og deretter sammen med Unkerelva.
(29.06.2013)

 Det var i 2004 at Vega, som ligger på Sør-Helgeland i Nordland, kom med på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

GRUNDEREN: Grete Kvalvik har fått i stand et tun, og restaurert bygninger, på det som var Veita på Andenes, og som skulle bli en parkeringsplass.
(06.09.2010)

Veita er navnet på en ”bydel” på Andenes, kommunesenteret i Andøy, lengst nord i Nordland.

Lenge var det stillstand, men etter at restaureringen i strøket kom i gang rundt år 2005, ble det snart nytt liv i Veita.
Det hadde vært sterke krefter i sving for at de gamle og forfalne bygningene skulle rives. Men i dag er trolig de aller fleste glad for at alt gikk annerledes.

 
VESTFJORDSEILASEN.
(06.03.2013)

Vestfjordseilasen går fra Grøtøy i Steigen til Henningsvær i Lofoten.
(18.01.2015)

 Vett og Uvett er ei bok med humoristiske fortellinger fra Nord-Norge, skrevet av Einar Kristoffer Aas og Peter Wessel Zapffe, og illustrert av Kaare Espolin Johnson.
Boka ble utgitt i 1942 av F. Bruns Bokhandels Forlag i Trondheim, og har siden kommet i stadig nye opplag.

MUSEUM: Rekonstruksjonen av vikinghuset på Borg, slik forskerne mener originalen så ut.
(17.06.2013)

Vestvågøya i Lofoten er særdeles rik på fortidsminner. Det er særlig gjort mange funn fra vikingtiden.

Det mest kjente funnet er gjort på Borg, der det var høvdingsete, ett av 10 - 15 høvdingseter som er registrert i det nordlige Norge.

 
(21.03.2012)

VÆREIERBOLIGEN i Stamsund fra 1934 var i sin tid den mest luksuriøse boligeiendom i Lofoten.
(29.01.2010)

Væreierboligen til familiefirmaet J.M. Johansen, som eide og bygde opp Stamsund, sto ferdig i 1934.

Dette var da den største og mest luksuriøse boligeiendommen i Lofoten.

 
 
STÅL: Stål Henning Nilsen, skipper på MS Tinden, kjenner øyfolket i området bedre enn de fleste.
(18.01.2015)

Folketallet har gått ned, men utover første tiår av 2000-tallet har aktivitetene økt, og om sommeren ble det snakk om rene øyhoppingen i Øksnes.