Næringsliv

INDUSTRI-EVENTYR: Direktør og sivilingeniør Vebjørn Tandberg med fabrikkhallen der det produseres i bakgrunnen, i 1968, ti år før han dør.  - Klikk for stort bildeVebjørn Tandberg. Foto: Scanpix ( NTB / Scanpix)
Her fins artikler som handler om næringsliv i Nordland i videste forstand.


ROVDYR: Mot slutten av 1990-tallet kan det tyde på en økning i bestanden av jerv og andre rovdyr.
(07.09.2010)

 
MELKEKYR: Dønna er en solid jordbrukskommune.
(12.11.2009)

Dønna er først og fremst en jordbrukskommune. Rundt år 2005 er det mer enn 70 bruk, som deler 18.000 dekar jord, mens 800 melkekyr da leverer over 4 millioner liter melk i året.

 
GEVINST: Flyplassen ga støtet til etablering av nye private småbedrifter.
(12.08.2010)

 
PÅ HJELL: Tørrfisk på hjell utenfor Ramberg, så å si ferdig tørket.
(13.09.2010)

 
KYR i Leirfjord.
(16.12.2009)

Med over hundre bruk (pr. år 2005) er jordbruk fortsatt en viktig næring i Leirfjord, som ligger på Helgeland i Nordland.

 
HØGSKOLEN er en betydelig arbeidsplass i Nesna.
(18.09.2012)

MANGE BÅTER kommer til Røst under Lofotfisket. Dette bildet er tatt 1. mars 2001.
(05.01.2010)

Det er naturligvis fiskeriene som til alle tider har gjort at Røst i det hele tatt er befolket.

Røsthavet er i gode år særdeles fiskerikt - og naturligvis er det lofotsesongen og skreien som spiller hovedrollen.

 
VERKET: Elkem Salten i Sørfold. Byggingen av verket startet på midten av 1960-tallet.
(10.12.2010)

Sørfold har i løpet av de siste tiårene av 1990-tallet, og inn i det nye årtusen, utviklet seg fra å være en fisker- og jordbrukskommune til å bli et industrisentrum i Salten.

Først og fremst på grunn av Elkems ferrosilisiumsverk, Salten Verk på Valjord, som (i skrivende stund, år 2005) med sine 130 ansatte er den største enkeltarbeidsplassen i kommunen.

 
 
LANDBRUK: Sau i Vevelstad, og sauehold har vært en vesentlig del av landbruket i kommunen.
(30.10.2009)

Jordbruket har tradisjonelt vært en viktig næring i Vevelstad.

Rundt år 2005 var det cirka 40 bruk i drift i kommunen, fordelt halvt om halvt mellom melkeproduksjon og sauehold.

 
NESTOR: Ole Nilsen, fiskekjøper på Nordmela i Andøy.
(18.06.2013)

Ole Nilsen (1934-2010) har i hele sitt voksne liv drevet som fiskekjøper på Nordmela på Andøya, og regnes blant de virkelige nestorene i den nord-norske fiskerinæringen. Firmaet JM Nilsen ble startet av hans far i 1927.