Næringsliv

Klikk for stort bildePakkelinje ved margarinfabrikken i Bodø Ukjent  


Her fins artikler som handler om næringsliv i Nordland i videste forstand.

(20.03.2012)

Skogsdriften i Grane har opp gjennom generasjonene vært den viktigste næringen i kommunen.

Statsskog er (år 2010) den største skogeieren, men det er også betydelige mengder skog på private hender.

(06.03.2013)

 

 

Skrei er betegnelsen på en gytemoden torsk som om vinteren og våren skrider inn til kysten for å gyte. Navnet skrei kommer nettopp av skride.

LOFOTSMEDEN: Tor Vegard Mørkved utenfor den velkjente smia i Sund.
(17.02.2015)

 

 
(25.06.2013)

Småhvalfangst langs nordlandskysten og i Barentshavet dreier seg for det meste om fangst av vågehval.

 
KJØLIG: Svenske sommerturister har ingen ting imot å få rosetips i tre grader pluss når de besøker Sørfoldrosa og Stein Martinussen.
(28.10.2010)

I 1993 ble gartneriet Sisoflor etablert i Sørfold kommune, som ligger i Salten i Nordland.'
Siden ble Sørfoldrosa et varemerke for kommunen, og Sisoflor det største gartneriet i Nord-Norge.

 
(16.12.2014)

Det store innsiget av gytemoden skrei (torsk) skjer nettopp mens tørkeforholdene i Lofoten er optimale.

 
(15.04.2011)

Vebjørn Tandberg (1904-1978) fra Bodø er mannen bak industrieventyret Tandberg Radiofabrikk. Men gründerens liv endte i tragedie.

VELKJENT: Alle i Lofoten er velkjent med hvite og grønne Widerøe-fly. Dette av typen Dash 8-103.
(21.02.2019)

Widerøes Flyveselskap har hovedkontor i Bodø, og er flyselskapet folk i Nord-Norge kanskje kjenner aller best. Widerøe har 44 fly som flyr mellom 49 flyplasser i Norge og utlandet. Selskapet ble grunnlagt 19. februar 1934. Det første flyet deres ble levert grønnlakkert, og selskapet har siden holdt seg til grønt.