Breiva kraftstasjon og Bodø Energi

SPOR: Demningen av reguleringsdammen til Breiva kraftstasjon slik den fortoner seg sommeren 2011, som synlige spor etter kraftproduksjonen først på 1900-tallet.  - Klikk for stort bildeSPOR: Demningen av reguleringsdammen til Breiva kraftstasjon slik den fortoner seg sommeren 2011, som synlige spor etter kraftproduksjonen først på 1900-tallet. Foto: Billy Jacobsen. ( Billy Jacobsen.)

Breiva kraftstasjon i Bodø ble satt i drift i 1909. Samtidig ble Bodø Kommunale Elektricitetsværk etablert; og som ble en av forløperne til Bodø Energi AS.

 

BREIVA KRAFTSTASJON da den var ny. Den kom i drift i 1909.  - Klikk for stort bildeBREIVA KRAFTSTASJON da den var ny. Den kom i drift i 1909. Foto: Arkiv / Bodø Energi. ( Arkiv / Bodø Energi.)


Elva Breiva renner mellom Soløyvannet og Futelva. Kraftstasjonen ble bygd for å gi byen elektrisitet, og hadde to generatorer som produserte 175 kW hver.
LOKAL HISTORIE: I år 2000 ble det satt opp ei informasjonstavle ved Breiva om den lokale krafthistorie, fortjenstfullt gjort av 5.-7. klasse ved Støver skole.  - Klikk for stort bildeLOKAL HISTORIE: I år 2000 ble det satt opp ei informasjonstavle ved Breiva om den lokale krafthistorie, fortjenstfullt gjort av 5.-7. klasse ved Støver skole. Foto: Billy Jacobsen / 2011. ( Billy Jacobsen / 2011.)

 

Også Futelva ga strøm

Byen fikk strøm i raskt tempo, og Breiva kraftstasjon ble snart for liten, og i 1917 ble et nytt kraftverk i Futelva tatt i bruk. Men behovet bare øker, og folk begynner å skaffe seg komfyrer og elektriske varmeovner.

 

 

Bodin Kraftstasjon

I 1924 står Bodin Kraftstasjon ved Heggmovatnet ferdig, etter 6 års anleggsvirksomhet. Mens de gamle stasjonene i Breiva og Futelva legges ned i 1960.

Sjøkabel til Landegode

Et annet merkeår er 1959, da det legges sjøkabel til Landegode, da av Bodin Kraftverk.

Nye og større selskaper

I løpet av få ti år etter elektrisitetens inntog, etableres flere kraftselskaper i områdene rundt Bodø. Senere skjer fusjoner, selskaper endrer navn, mens virksomhetene også påvirkes av kommunesammenslåinger.

Konsernet Bodø Energi AS

I et sammendrag av selskapets historie, står det (pr. oktober 2011) følgende om selskapets eierstruktur på hjemmesiden til Bodø Energi:
"I 1992 ble bedriften omdannet til aksjeselskap og fikk navnet Bodø Energi AS.
Fra 2007 ble Bodø Energi AS omdannet til et konsern med et morselskap, Bodø Energi AS og datterselskapene, BE Kraftsalg AS, BE Nett AS, BE Energimontasje AS og BE Varme AS.
Alle datterselskapene er 100% eiet av Bodø Energi AS."
 

Anbefalt fjernsyn, da lynet slo ut strømmen i hele Bodø, 30. juli 2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalte artikler:

Bodø