Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark (sørsamisk: Byrkije nasjonalpark) er en norsk nasjonalpark beliggende i et alpint høyfjellsområde i grenseområdet mellom Nordland og Nord-Trøndelag; inn til svenskegrensen.

Parken ble opprettet 9. august 1963, som landets andre nasjonalpark, for å «bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet».


Parken omfattet da omtrent 1000 km², og ble utvidet i henhold til Verneplan I for vassdrag i 1973 og senere igjen i 2003, og den dekker nå et område på 1.447 km².

Nasjonalparken ligger i kommunene GraneHattfjelldal, Namsskogan og Røyrvik; og den grenser opp til Austre Tiplingan landskapsvernområde på 44 km².

(Kilde wikipedia)