Jettegryte

Jettegryte er ei rund grop som er erodert (gnagd, etset, slitt) i fjell, og dannet i breelver mot slutten av siste istid.


Eroderingen har da skjedd ved at smeltevann har satt stein og grus i roterende bevegelser.
BJAnbefalt radio:Anbefalte artikler:

Naturen i Beiarn