Láhku nasjonalpark

NASJONALPARK: Parti fra Láhku nasjonalpark i Nordland, som fikk status som nasjonalpark i desember 2012.  - Klikk for stort bildeNASJONALPARK: Parti fra Láhku nasjonalpark i Nordland, som fikk status som nasjonalpark i desember 2012. Foto: Tom Edvindsen / NRK ( Tom Edvindsen / NRK)

Láhku nasjonalpark ligger i Beiarn, Gildeskål og Meløy kommuner i Nordland.

Den ble opprettet av Kongen i Statsråd 14. desember 2012, og var da den åttende i rekken av nasjonalparker i Nordland fylke.

Anbefalt fjernsyn fra 2013, om fjellet som på folkemunne kalles Glomfjellet(Láhku nasjonalpark), lagd av fotograf Tom Edvindsen:

Beliggenhet

Láhku nasjonalpark dekker et areal på cirka 188 km2, og omfatter i hovedsak fjellområder over tregrensen, mens laveste punkt er cirka 330 moh.. Den ligger i nærheten av Sjukhatten og Junkerdal nasjonalparker, og grenser inntil Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.
 

Spesiell berggrunn

SPENNENDE: Nasjonalparken er et av de viktigste friluftsområder i regionen.  - Klikk for stort bildeSPENNENDE: Nasjonalparken er et av de viktigste friluftsområder i regionen. Foto: Tom Edvindsen / NRK ( Tom Edvindsen / NRK)Láhku nasjonalpark omfatter det største sammenhengende området av alpin karst (type geologisk landskapsformasjon) i Norge. Og det er nettopp den spesielle berggrunnen, med et tilhørende rikt planteliv, som er hovedbegrunnelsen for opprettelsen av nasjonalparken.
 

Botanisk spennende

"Botanisk er området svært interessant og huser særegne populasjoner av planter som grønnlandsstarr og nordlig tinderublom. Dette er planter med svært begrenset og egenartet utbredelse," heter det blant annet i en beskrivelse fra Direktoratet for naturforvaltning, der det også blir vist til flere kulturspor innenfor Láhku
nasjonalpark, ”både fra tidligere tiders jakt- og fangsttradisjoner, samisk reindrift og nyere tids kulturminner."
Noen av de samiske kulturminnene antas å være eldre enn hundre år.
 

Friluftsliv

I direktoratets beskrivelse blir det videre opplyst at Láhku inngår i Saltfjellet reinbeitedistrikt, og at det meste av ferdsel og bruk av området i nyere tid har vært knyttet til friluftsliv:
"Området er et av de viktigste friluftslivsområder i regionen. Lokalt er det et av få større høyfjellsområder som er lett tilgjengelig for befolkingen. Her finnes utleiehytter, og T-merkede stier går gjennom sentrale deler av Láhku. Det merkesogså skiløyper vinterstid. De nordre delene avnasjonalparken er uten tilrettelegging."
 

 

 

Anbefalte artikler

 

Nasjonalparker i Nordland
Beiarn
Naturen i Beiarn
Beiarelva
Gildeskål
Naturen i Gildeskål
Meløy
Naturen i Meløy
Engabreen