Naturen i Rana

Rana ligger nord for og omkranser indre del av Ranfjorden - i nordvest finner vi Svartisen, i nord stiger landskapet opp mot Saltfjellet - i øst er svenskene nærmeste naboer.

Rana hører også til det lille eksklusive selskapet av kommuner som kan bokføre polarsirkelen innenfor sine grenser.

Anbefalt fjernsyn - rypejakt i Ranafjellene - september 2010:

 

Holmer, skjær og høyland

Bortsett fra holmer og skjær har Rana det meste du kan ønske deg av nord-norsk natur. Høyland og store fjellområder - bare på femten prosent av arealet kan du bevege deg i lavere lende enn 300 m o. h. Disse områdene ligger hovedsakelig langs Ranfjorden og i Dunderlandsdalen.
 

Høyeste fjell

Det mest markante fjellområdet finner vi i nordvest, med størstedelen av Svartisen, flere mindre breer - og kommunens høyeste fjell - Snetinden på 1599 meter.
VARDER: Mo i Rana selger seg som Polarsirkelbyen, og ved polarsirkelen oppe på Saltfjellet er det mange turister som markerer sitt nærvær i form av en sjølbygd liten varde.  - Klikk for stort bildeVARDER: Mo i Rana selger seg som Polarsirkelbyen, og ved polarsirkelen oppe på Saltfjellet er det mange turister som markerer sitt nærvær i form av en sjølbygd liten varde. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)
 

Isbreer

Til sammen utgjør isbreene rundt åtte prosent av arealet i Rana. Kommunen er ikke spesielt rik på vann og innsjøer, det største, Langvatnet, finner vi på nordsida av Ranfjorden. I området mot svenskegrensa kan både turgåere og hyttefolk glede seg over Akersvatnet, Kaldvatnan og Blerekvatnan - for å nevne noen av de største.
 

Ranfjorden

Porten til Mo, Ranfjorden, slynger seg 70 kilometer inn fra Nesna. Ytterst er fjordløpet temmelig trangt og bratt - lenger inn vider fjorden seg ut, med skogkledde skåninger. Inn mot Hemnesberget er fjorden så trang at det bare er så vidt at Ranfjordens sørlige arm, Elsfjorden, klarer å finne vei gjennom sundet.
Rana har varierte naturopplevelser å markedsføre.  - Klikk for stort bildeRana har varierte naturopplevelser å markedsføre. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)
 

Fylkets største vassdrag

Ranelva er et av fylkets største vassdrag. Den har sitt utspring i grensetraktene mot Sverige. Der starter den under navnet Bjellåga fra Nordre- og Søndre Bjellåvatn på Saltfjellet - snor seg gjennom Dunderlandsdalen og ender i fjorden ved Mo.
 

Store inngrep

Ranelva, har som flere andre vassdrag i kommunen vært gjenstand for til dels store inngrep fra kraftutbyggerne. Ranelva er ellers en god lakseelv og var i tidligere tider en viktig transportåre for tømmer.
 

Dalfører

Flere daler faller ned mot Dunderlandsdalen. Fra øst Virvassdalen, Grønnfjelldalen, Plurdalen og Dalselvdalen - fra nord de for fjellvandrere så populære dalførene Tespdalen og Bjøllådalen.
I eldre tider, før det i 1937 kom vei over Saltfjellet, var Bjøllådalen en mye brukt ferdselsvei mellom Rana og Saltdal.
 

Anbefalt radio:

 

 

MONUMENT: Monumentet som markerer polarsirkelen på Saltfjellet. I bakgrunnen Polarsirkelsenteret, som ble åpnet 13. juli 1990.  - Klikk for stort bildeMONUMENT: Monumentet som markerer polarsirkelen på Saltfjellet. I bakgrunnen Polarsirkelsenteret, som ble åpnet 13. juli 1990. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009 ( Billy Jacobsen / NRK, 2009)

 

 

Uberørt natur

Litt lenger mot vest finner vi frodig og uberørt natur i Stormdalen - Røvassdalen munner ut ved Røssvoll, og i områdene rundt Svartisen ligger Glomdalen og Blakkådalen. Og for dem som har fiskestang med seg på sin vandring i denne storslåtte naturen skulle det aldri være vanskelig å skaffe seg middagsmat - enten det er røye eller ørret som står på menyen.

 

 

 

 

Gran og furu

Rana danner grensen for naturlig voksende gran. Kommunen er i det hele tatt svært rik på dette treslaget. Øverst i Dunderlandsdalen er det imidlertid furua som rår grunnen.

 

 

 

 

Metaller og steinslag

Men det som i første rekke har skapt det moderne Rana er det vi finner under overflaten. En rekke metaller og steinslag er påvist og forlengst også utvunnet fra berg og fjell. Først og fremst jernmalm men også kobber, svovelkis, bly og sink - kalkstein og dolomitt.

 

 

 

 

Vannkraft

Til foredling av metallene har det også vært nødvendig å ta i bruk en annen ressurs Rana er rik på - vannkraft.

 

 

 

 

Anbefalte artikler:

Rana
Polarsirkelsenteret
Jernverket i Mo i Rana
Dunderlandskompaniet
Gruvedrift i Rana på 1800-tallet
Ole Tobias Olsen