(29.11.2019)

Nordland husflidsforening ble stiftet i Bodø 7.mai 1901. I det første styret satt Hildur Rørdam, Sofie Jakhelln, Ingrid Heiberg-Fabritius, prost G. Johan Diedrichson og advokat Haakon Evjenth. Foreningens mål var å jobbe for å fremme nordlandsk husflid. Dette fordi man så at mange husflidsteknikker og håndverkstradisjoner sto i fare for å gå tapt. 

(04.02.2019)

Nordlands landbruksskole hadde oppstart ved tidligere Bodø prestegård i Bodin i 1893. I perioden 1901-1934/1935 var skolen samlokalisert med Den praktiske kvindeskolen. Landbruksskolen ble værende i Bodin frem til 1967 da den ble flyttet til Helgeland.    

Ragnar Schjølbergs arkiv. AIN.NA099.0069
(13.11.2015)

 

Bilde er hentet fra Ragnar Schjølbergs arkiv, og har lite ekstra informasjon med seg utover det vi ser på bildet: Tre kvinner spillet et spill på dekk, antakelig på et passasjerskip, mens flere andre personer ser på. Kvinnenes klesdrakt gir oss en pekepinn på dateringen; ca 1920-1930-tallet.

Vi lar en tekst fra et tidsskrift utgitt i oktober 1927 av Nasjonalforeningen mot tuberkulosen trykte i oktober 1927 et foredrag holdt av Dr. Ingeborg Aas om påkledning og tuberkulosen.

(13.11.2015)

I 1945 sendte Hjemmestyrkene (HS) ut et brev til flere offentlige instanser i Nordland. Brevet handler om tvangsutskriving av kvinner til ubetalte vaskejobber og at dette må inn i lovlige former før utskrivingen kan fortsette.

De kvinnene som var aktuelle for disse vaskejobbene, var dem som var beskyldt for å ha hatt omgang med representanter for okkupasjonsmakten, såkalte «tyskertøser». Ingen av kvinnene som allerede var blitt tvangsutskrevet, hadde hatt saken sin i retten.

 

(13.11.2015)

(13.11.2015)

Ole Elvenes jobbet som ung mann ved gruveanleggene i Birtavarre på begynnelsen av 1900-tallet. I et intervju fra 1975 med forfatteren Dag Skogheim forteller Elvenes om arbeidsforholdene og ulykker i Birtavarre.

(30.01.2015)

Fjellet Oksskolten (1916 meter over havet) ligger i Hemnes kommune i Nordland, og er Nord-Norges høyeste fjell.

SLITT: Ei noe slitt stø (samme som bildene ovenfor) mot sjøsiden.
(30.01.2015)

 Ei stø er en benevnelse på en plass å dra båten opp på land.

LITEN OG HARDFØR: Lofothesten var en liten hesterase, her et eksemplar av arten på et udatert og ikke stedsangitt foto, av fotograf Joh. Rasch fra Rødøy, som var ferdig utdannet fotograf i 1896. Bildet tilhører Rødøy Fotoarkiv.
(29.01.2015)


Lofothesten er en egen hesterase som var ganske vanlig frem til siste del av 1800-tallet.
TIL HALSHUGGING: Skarpretterøks utstilt ved Norsk Rettsmuseum i Trondheim. Denne øksa har tilhørt Johann Caspar Öhlstein, som var skarpretter i Trondheim fra 1744 til 1768.
(29.01.2015)

Den siste fra Nord-Norge som ble dødsdømt av en norsk domstol, og henrettet, var Jonny Larsen fra Svolvær. Den siste i landsdelen som ble henrettet utenom krigsoppgjøret, var Ole Anton Sivertsen Moland, også han fra Lofoten.