(18.01.2015)

 Vett og Uvett er ei bok med humoristiske fortellinger fra Nord-Norge, skrevet av Einar Kristoffer Aas og Peter Wessel Zapffe, og illustrert av Kaare Espolin Johnson.
Boka ble utgitt i 1942 av F. Bruns Bokhandels Forlag i Trondheim, og har siden kommet i stadig nye opplag.

SJARK: Røst under Lofotfisket 2010. De mindre båtene i kystflåten har endret seg en god del; og blant annet blitt mye større enn den gangen begrepet sjark først kom i bruk. Båten til venstre og de to ved kai til høyre er nok nærmere begrepet sjark enn skøyta nærmest.
(18.12.2014)

 

En sjark er en liten motordrevet fiskebåt med styrehus.
Opprinnelsen til selve ordet sjark er høyst sannsynlig russisk.
FULLHENGT: Tørrfisk - herunder hau - på Værøy, like før den tas ned fra hjell.
(16.12.2014)

Hjellosing er utendørs halvtørket rundhengt skrei, eller torsk, i motsetning til for eksempel boknafesk, som lages av råskjært (splittet) halvtørket fisk.

 
(16.12.2014)

Det store innsiget av gytemoden skrei (torsk) skjer nettopp mens tørkeforholdene i Lofoten er optimale.

 
(14.12.2014)

Nordlandsbåt er fellesbetegnelsen på en bestemt nordnorsk båttype.

 
(11.12.2014)

Lofotfisket er et torskefiske som pågår om vinteren rundt øygruppen Lofoten i Nordland.

Å: Parti fra Å i Lofoten, reisemål for svært mange som gjester Lofoten.
(03.12.2014)

 
UT PÅ TUR: Nordland byr på mangfold, og har ikke minst en variert og storslått natur. Dette er fra nordsiden av Værøya.
(28.11.2014)
 
KOM HJEM: DS «Børøysund» ved kai på Stokmarknes under 100-årsseilasen.
(28.11.2014)