Fylkesmannen i Nordland

 

Hill-Martha Solberg ble fylkesmann i Nordland i 2009. Hun etterfulgte da Åshild Hauan.
Fylkesmannen i Nordland har hovedsete i Bodø og kontor i Mosjøen. Embetet har (pr. 2012) 140 ansatte.

Kongens representant

Fylkesmannen er et statlig embete; Kongens og regjeringens representant i sitt fylke, og skal sørge for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.
Fylkesmannen må ikke forveksles med fylkesrådmann eller fylkesordfører, som er i ledelsen av fylkeskommunen, som er et folkevalgt organ på regionalt nivå.

Avdelinger

Fylkesmannen i Nordland har (pr. 2012) følgende avdelinger: administrasjonsavdeling, beredskapsstab, helseavdeling, kommunalavdeling, landbruksavdeling, miljøvernavdeling, sosial- og familieavdeling og oppvekst- og utdanningsavdeling.

Overvåker økonomien

Fylkesmannens kommunalavdeling overvåker økonomien i kommunene. Dersom en kommune bruker mer penger enn de har, iverksetter Fylkesmannen tiltak som skal rette opp økonomien.

Sysselmann, amtmann, fylkesmann

Tidligere het embetet sysselmann og amtmann, fra 1919 fylkesmann.
Her er listen over embetets ledere helt siden opprettelsen i år 1771 (tjenesteperioden i parantes):
(1771-1789) Joachim de Knagenhielm
(1789-1811) Christian Torberg Hegge
(1811-1815) Christen Elster
(1815-1828) Johan Ernst Berg
(1829-1833) Adam Johan Frederik Poulsen, greve af Trampe
(1834-1847) Lars Bastian Stabell
(1848-1853) Nils Weyer Arveschoug
(1854 1858) Paul Peter Wilhelm Breder
(1858-1867) Carsten Smith
(1867-1878) Claus Nieuwejaar Worsøe
(1878-1889) Otto Benjamin Andreas Aubert
(1890-1908) Rasmus Theisen
(1908-1913) Anton Thorkildsen Omholt
(1913-1918) Jonas Pedersen
Fylkesmann i Nordland
(1919-1921) Jonas Pedersen
(1922-1939) Olaf Amundsen
(1940-1951) Karl Hess Larsen
(1951-1966) Bue Fjermeros
(1966-1983) Ole Aavatsmark
(1983-1991) Odd With
(1991-1993) Davis Idin Pareli Johansen (kst.)
(1993-2007) Åshild Hauan
(2007-2009) Ola Bjerkaas (kst.)
(2009-) Hill-Marta Solberg
 

 

 

Anbefalte artikler:

Nordland fylke
Nordland fylkeskommune