Sjefen for Hjemmestyrkene formidler ikke fler tyskertøser til vaskehjelp

I 1945 sendte Hjemmestyrkene (HS) ut et brev til flere offentlige instanser i Nordland. Brevet handler om tvangsutskriving av kvinner til ubetalte vaskejobber og at dette må inn i lovlige former før utskrivingen kan fortsette.

De kvinnene som var aktuelle for disse vaskejobbene, var dem som var beskyldt for å ha hatt omgang med representanter for okkupasjonsmakten, såkalte «tyskertøser». Ingen av kvinnene som allerede var blitt tvangsutskrevet, hadde hatt saken sin i retten.

 

Klikk for stort bilde

 

Til HS-kontorer, mill.avdelinger og kommunale myndigheter.

Spørsmålet om anvendelse av «tysketøser» som vaskehjelp er meget brennende. Alle krever vask og hittil har HS strukket seg saa langt som det under den nuværende krisesituasjon har latt seg gjøre, idet dette arbeide paa en eller annen maate er glidd over til HS.

Etter at forholdet i landet nu er blitt mere avklaret og Norge atter er blitt en rettsstat kan slik ulovlig arbeidsutskrivning ikke lenger finne sted, selv om alle rettsindige mennesker er enig om at «tøsene» fortjener aa arbeide uten lønn og under samme tvang som vi andre har hatt over oss i 5 aar. Alle ansvarlige institusjoner er enig i at utskrivningen maa bringes over i andre former og jeg som omraadesjef avslaar fra nu av aa være behjelpelig med dette utenfor lov og rett liggende «tøsespørsmaal» før det er løst i overensstemmende med de rettsregler som staar til disposisjon. Gestapometoder ønskes ikke brukt i Norge. I den anledning settes i dag i gang et rettsapparat med avhøring slik at man i løpet av noen dager vil kunne bringe forholdet inn i regulære former. Inntil da bes alle avdelinger og kontorer, som ønsker vaskehjelp aa ha taalmodighet.

Hvis de militære sjefer i kraft av sin rekvisjisjonsmyndighet eller kommunen gjennom arbeidsnemnda løser spørsmaalet paa egen haand og under eget ansvar ser HS selvfølgelig dette mer enn gjerne, men beordringen skjer daa på vedkommende myndighets eget ansvar.

Mo i Rana, 5. juni 1945

Kopi til
3. Bergskompani
Utrykningspolitiet
Lasarett: Kapt. Wergeland
HA.avdelingssjefer
X-Kgf.kontor
Kommunekontoret v/ordføreren

 

Dokumentet kommer fra arkivet etter Mo Formannskap.