Småhvalfangst

Småhvalfangst langs nordlandskysten og i Barentshavet dreier seg for det meste om fangst av vågehval.

 

De første vågehvalene ble skutt i Vestfjorden på begynnelsen av trettitallet, og i årene før 2.verdenskrig var det mange fiskere i Lofoten som gikk over til hvalfangst.
 

Anbefalt fjernsyn - med «Midnatsol på hvalfangst juni 1981»:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stillbilde i spilleren: Kari Skeie / NRK.

 
Vågehvalen tilhører finnhvalfamilien, og den er den nest minste av bardehvalene. Vågehvalen blir fra sju til ti meter lang, og den kan veie opp mot ti tonn.
 

Kan bli 60 år

Vågehvalen kan bli rundt 60 år gammel, men normalt lever den mellom 30 og 50 år.
Fangst av vågehval fant sted langs norskekysten allerede på 800-tallet, og rundt 1200-tallet drev man fangst med harpun. Men det vi regner som moderne vågehvalfangst kom først i gang med motoriseringen av fiskeflåten fra 1920 og utover. (Artikkelen fortsetter nedenfor!).
 

Anbefalt radio - Hvalfangstpioner Ragnvald Dahl. Sendt 1937:

 

 

  

 

Anbefalt radio - om hvalfangstens barndom i Vestfjorden. Fra 1980. Ved Frank A. Jenssen:

 

 

 


.
 

 

Anbefalt radio - Hamp og manilla. Med hvalfanger Oddmund Dahl og reporter Frank A. Jenssen, 1985:

 

 

  

 

Anbefalt radio - programmet "Våre netter på Gåsbanken". Om hvalfangst. Ved Frank A. Jenssen:

 

 

 

Fangstmetoder

Hvalfangsten har nesten til alle tider vært omstridt, og det har blant annet vært lagt ned et stort arbeid for å utvikle best mulig fangstmetoder.
Norges Småhvalfangerlag mener at metodene som brukes i dag er fullt på høyde med det som brukes i annen storviltjakt. Det stilles også krav til fangerne om kurs og obligatoriske skyteprøver.
 

Fangststopp

Men også bestanden har vært et omstridt tema. Det er mange som hevder at bestanden av vågehval er truet, og i 1982 vedtok Den internasjonale hvalfangstkommisjonen fangststopp med virkning fra 1986.
 

Anbefalt radio - På hvalfangst med "Brandsholmbøen" i 1993. Ved Barbro Andersen:

 

 

 


 

 

Fem års pause

Etter fem års pause i fangsten bestemte den norske regjeringen at fangsten skulle gjenopptas fra 1993. De årlige kvotene fastsettes ut fra en forvaltningsprosedyre som er utarbeidet av vitenskapskomiteen. I 2010 var kvoten på 1286 dyr.
 

Anbefalt radio - Steinar Bastesen i Nordland Småkvalfangerlag om fangstyrket. Fra 1986. Ved Per Frydenberg:

 

 

 


.
 

 

Anbefalt fjernsyn - Klart for hvalfangst i mai 1980. Fanger Jan Kristiansen og reporter Anders Werring. Fra Dagsrevyen:

 

 

 

 

 

 

 


Still-foto i spilleren: Kari Skeie / NRK.
 

 

 

Anbefalt fjernsyn - Første skute ferdig med årets fangst – leverer i Lofoten. Dagsrevyen 2. juni 1998. Reporter: Barbro Andersen:

 

 

 

 

 

 

 


Still-foto i nettspilleren: Olavsen AS.

 

 

Anbefalt fjernsyn - Regjeringen går inn for hvalfangst. Dagsrevyen 29. juni 1992, med innslag fra CNN:

 

 

Still-foto i nettspilleren: Olavsen AS.
Kilder: NRKs arkiver, Fiskeridirektoratet, Norges Råfisklag, Norges Småhvalfangerlag

 

 

Anbefalte artikler:

Nordland fylke
Vågan
Lofoten
Steinar Bastesen