Håkon Kyllingmark

Håkon Kyllingmark (1915-2003) er født i Honningsvåg, oppvokst i Svolvær.

Hans mor var fra Island, faren fra Hamarøy.

Satt bort

Håkon var bare året gammelt da faren plutselig dør. Med tre små barn, Håkon yngst, kan ikke mor Sigridur klare seg alene i Honningsvåg.
Det blir til at barna ble satt bort til slektninger, Håkon kommer til bestforeldrene i Kjukkelmarka i Hamarøy. Der får han noen gode barneår, i trygghet og kjærlig omsorg.

 

 

Til Svolvær

Noen år senere gifter Sigridur seg med Randor Tindberg i Svolvær. Og så snart hun kan henter hun barna til seg.
For Håkon blir det et møte med en ny verden. Fra den isolerte
Kjukkelmarka til metropolen Svolvær der det krydde av liv vinterstid.
 

Satser militært

Håkon tar eksamen på middelskolen, og søker seg etter hvert inn på befalsskolen for Hærens artilleri i Oslo. Men etter en tid velger han heller å satse på en gjerning som flyver. Og etter et halvt års opplæring på Kjeller kunne han stolt feste flyvingen på uniformen.
 

Anbefalt radio - Håkon Kyllingmark i samtale med Frank A. Jenssen, 1985:

 

BILDET i spilleren viser en Nagra lydbåndopptaker som ble brukt den tiden denne reportasjen ble lagd. Foto: Atle Markeng / NRK.
 

 

I krigen som flyver

Så kommer krigen. Med sitt Fokker-fly deltar han i kampene mot Tyskland både i Gratangen og senere i Narvik-området. Ja, han opplever til og med å bli skutt ned, men overlever på en nesten mirakuløs måte.
 

Hjem til Svolvær

Det bærer hjem til Svolvær etter at de norske styrkene får ordre om å legge ned våpnene 10. juni. Men det går ikke mange ukene før han kommer med i motstandsarbeidet i Milorg. Det fører til at han ikke mindre enn tre ganger i løpet av de første tre krigsårene blir arrestert. Men Gestapo vet tydeligvis ikke hvem de har slått klørne i for han blir hver gang sluppet fri etter noen dager.
 

Til Sverige

I 1943 kommer det illevarslende meldinger om at han igjen er i søkelyset hos tyskerne. Han reiser til Oslo, formelt for å gå på Brannskolen! Noen dager senere krysser han grensen til Sverige.
Det er fra svensk territorium han nå gjør sin største innsats. Han blir satt til å bygge opp hemmelige baser lengt nord i landet - de såkalte Sepal-basene. Men det er vanskelig å skaffe nok våpen og utstyr. Det blir til at han kommer seg over til London, der han klarer å skaffe nødvendige forsyninger.
Da krigen går mot slutten vinteren 1945, finner vi Håkon Kyllingmark på en av Sepal-basene i grensetraktene mellom Nordland og Troms. Og da tyskerne omsider kapitulerer 8. mai, får han ansvaret for å organisere overgivelsen av de tyske styrkene i Troms, samtidig som han tar seg av frigivelsen av fangene fra de mange leirene tyskerne har opprettet.
 

Fredstid

Det er fred i landet. Håkon Kyllingmark kommer hjem til Svolvær og i de første fredsårene kombinerer han agenturvirksomhet med stillingen som områdesjef i Heimevernet.
 

Lokalpolitiker

Som medlem av Unge Høyre blir han ved det første valget etter krigen valgt inn i kommunestyret i Vågan. Det er starten på en lang og bemerkelsesverdig politisk karriere. I Nordland Høyre har man merket seg den unge svolværingen - han måtte da være moden for større oppgaver!
 

Stortinget

Han blir valgt inn på Stortinget i 1953. Det skulle vise seg å bli et opphold som skulle vare i sju perioder - helt fram til i 1981. Han markerer seg tidlig som en uredd talsmann for landsdelen han kommer fra. Han er naturligvis opptatt av spørsmål som berører Forsvaret, men likeså mye av utviklingen av kommunikasjoner og næringsutvikling i det nordlige Norge.
 

Forsvarsminister

Etter at landsfaderen Einar Gerhardsen og hans arbeiderpartiregjering må gå av på bakgrunn av Kings Baysaken i 1963, kommer de borgelige partiene til makten. Håkon Kyllingmark blir utnevnt til forsvarsminister, men så mye får han ikke gjort i den knappe måneden regjeringen Lyng styrer Norge.
 

Samferdselsminister

Men han skulle få en ny sjanse ved Kongens bord. Etter valget i 1965 der det blir borgelig flertall, og Per Borten fra Senterpartiet blir statsminister, blir Kyllingmark utnevnt til samferdselsminister. Og denne gangen får han god tid til å sette ut i livet mange av sine visjoner. I seks år bestyrer han dette tunge departementet. Blant store og små samferdselssaker fra denne perioden, er vel åpningen av en rekke kortbane-flyplasser, de såkalte “Kyllingmarker”, han huskes best for.
 

Anbefalte artikler:

Vågan
Lofotraidet