Stadnamn

«Stadnamnprosjektet» ble opprettet i 1988, først knyttet til Kulturavdelingen og fra 1995 som en del av Arkiv i Nordland. Det er samlet nærmere 200 000 stedsnavn på store og små lokaliteter fra alle kommuner i fylket, fra åkerkapper til fjellvidder. I tillegg til stedsnavnene er det samlet informasjon om hvert enkelt navn, for eksempel om opphav og om natur- og kulturkategorier. Dette arbeidet ble i stor grad utført av lektor Finn Myrvang, som knyttet til seg et omfattende nettverk av informanter.

Se Stadnamnkartet for Nordland

Navnet Ǫmð har vært knyttet til områder helt nord i Nordland, og deler av Troms. Arkeolog og professor Reidar Bertelsen redegjør her for sin teori om en nærmere plassering og forklaring på navnet.

Fant du det du lette etter?