Nordnorske stadnamn fram i lyset

Frå Andås i Vefsn. - Klikk for stort bildeStadnamnprosjektet i Nordland verka i ein 20-årsperiode frå midt på 1980-talet med å samle stadnamn i Nordland og informasjon knytt til dei. Det var Finn Myrvang som dreiv dette arbeidet, og då han vart pensjonist i 2004, let han etter seg ei samling med vel 180 000 namn frå heile fylket. Samlinga er digital og inneheld mykje informasjon av geografisk, språkleg og historisk art i Stadnamnkartet  
Her i fylkesleksikonet er fleire av namna forklart i eigne artiklar. 

«Håløygminne» 2 og 3-2013, nyredigert

Av Finn Myrvang

 

Ordet mann er noko av det mest kvardagslege vi kan tenke oss. Vi er fortrulege med at det inngår i ei rekke samansette ord, som t.d. sjømann, styrmann, båtsmann og jungmann osv. Men no er jo dagens nordmenn i stor utstrekning blitt “landmenn”, det vere seg i yrke som postmann eller rådmann el.a. 

"Håløygminne " 3-2013, nyredigert

Av Finn Myrvang

 Av Finn Myrvang

 

 "Håløygminne" 3-1984

Av Finn Myrvang

"Hofdasegl" 1971

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 3-1990

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 3-2011

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-1992, nyredigert

Av Finn Myrvang

 «Namn og Nemne» 1987, nyredigert.

 Av Finn Myrvang

 «Namn og Nemne» 1987, nyredigert.

Av Finn Myrvang

 Navnet Ǫmð har vært knyttet til områder helt nord i Nordland, og deler av Troms. Arkeolog og professor Reidar Bertelsen redegjør her for sin teori om en nærmere plassering og forklaring på navnet.

"Håløygminne" 2-1994 og 4-1996.

Av Finn Myrvang

 "Håløygminne" 4- 2017

Av Finn Myrvang

"Årbok for Rana" 2009 

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2012

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2009

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" nr 4-2018

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2013, nyredigert

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 2-2012 

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2015

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-2015

Av Finn Myrvang

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 3-1991, nyredigert

Av Finn Myrvang

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-2017
Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 3-1997, nyredigert

Av Finn Myrvang

 «Bøfjerding» 1984, nyredigert.

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 2-2014

Av Finn Myrvang

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2001

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-1986, nyredigert

Av Finn Myrvang

 Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2014

Av Finn Myrvang

«Bøfjerding 2006, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2005

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-1996, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2007

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-1989, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2019

Av Finn Myrvang

 

"Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune 150 år". Jubileumstillegg til Årbok for Tysfjord 2018

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 3 og 4-2007, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 3 og 4-2007, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Norden" 1981, nyredigert.
 Av Finn Myrvang.

 

 «Namn og Nemne» 1987, nyredigert.
Av Finn Myrvang

"Bøfjerding" 1999, nyredigert

Av Finn Myrvang

Eit norsk eller samisk naturnamn?

"Håløygminne" 1-1991

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 3-1961, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2011

Av Finn Myrvang

 "Håløygminne" 4-2012

Av Finn Myrvang