Nordnorske stadnamn fram i lyset

Frå Andås i Vefsn. - Klikk for stort bildeStadnamnprosjektet i Nordland verka i ein 20-årsperiode frå midt på 1980-talet med å samle stadnamn i Nordland og informasjon knytt til dei. Det var Finn Myrvang som dreiv dette arbeidet, og då han vart pensjonist i 2004, let han etter seg ei samling med vel 180 000 namn frå heile fylket. Samlinga er digital og inneheld mykje informasjon av geografisk, språkleg og historisk art i Stadnamnkartet  
Her i fylkesleksikonet er fleire av namna forklart i eigne artiklar. 

 "Håløygminne" 4-2012

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-2012, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2016 

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-1998

av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2014

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-2004 

Av Finn Myrvang