Leif Jensson

 Leif Jensson var den første radiojournalisten i Nordland, og skulle med sitt makeløse talent og innsats bli en av sin tids største NRK-profiler.
Han ble etterhvert også programredaktør i NRK, og sto i denne stillingen frem til han døde i april 1948.
En av hjertesakene i denne lederstillingen, såvel som i andre stillinger, var utbyggingen av kringkastingen i Nord-Norge.

Nordland i sinnet

-Det var sangen om Nordland som alltid tonte i hans sinn, sa sogneprest i Asker, Ingvald B Karlsen, under høytideligheten i Jenssons begravelsen 22. april 1948.

Leif Jensson drev radio fra Bodø for et privat selskap allerede før NRK eksisterte. Dette selskapet kom på lufta med sin første sending 15. februar 1931.
 

NRK overtok i 1933

Straks etter at NRK ble opprettet – 1. juli 1933 – ble selskapet bak Bodø-radioen innløst av NRK, og slik kom Leif Jensson også over til NRK, som leder av kontoret, med arbeidssted i Bodø, i det som skulle bli NRK Nordland.
 

Egen stil

Leif Jenssen utviklet sin egen stil, og var på sett og vis forut for sin tid. En særtrekk ved Jenssons måte å lage radio på, var hans rike skildringer for lytterne av hva han observerte rundt seg.
 

Historisk

I Bodø og Nordland ble han historisk gjennom sin uredde og pågående innsats, kombinert med stor oppfinnsomhet, for å bringe nyheter ut til folk via radioen, også etter at tyskerne invaderte landet 9.april 1940.
 

Nyheter om krigen

Etter at NRK i Oslo ble overtatt av tyskerne 9.april, holdt NRK det gående så lenge som mulig ved distriktskontorene. Og Bodø og Leif Jensson holdt det gående med programvirksomhet, også med nyheter fra krigens gang, frem til byen ble bombet 27. mai 1940.
 

Hørte på utlandet

Det ble opprettet en lytterstasjon oppe på Rønvikfjellet, rett ovenfor byen, der det ble tatt opp nyheter om krigen blant annet fra Sverige og England.
Nede i byen ble kringkastingshuset dekket med sandsekker og et halvannen meter tykt sandlag. Og for å forvirre fienden, ble det ute på Hernesmyra reist et ”narrehus”, en tro kopi av kringkastingshuset.
For å styrke staben etter krigsutbruddet ble journalister fra lokalavisene engasjert, mens det også fra Oslo kom forsterkninger til Bodø.
 

Anbefalt radio:

 

 

Anbefalte artikler:

Bombingen av Bodø under 2. verdenskrig
NRK Nordland
Leif B. Lillegaard