Agenda Kaupang engasjeres i Bring oss i front

Klikk for stort bildeProsjektleder i Bring oss i front Merethe Schjem sammen med Kjell Egil Værnor fra Agenda Kaupang Trond-Erlend Willassen Organisasjonsutviklingsprosjektet Bring oss i front beveger seg nå inn i en ny fase. I den forbindelse er konsulentselskapet Agenda Kaupang engasjert i kartleggingsarbeid.

Bring oss i front! går nå inn i en fase hvor det vil være fokus på kartlegging og analyse av Nordland fylkeskommune som organisasjon med hovedvekt på økonomi, kvalitet og effektivitet. Prosjektleder i Bring oss i front! Merethe Schjem forteller at dette er et viktig ledd i prosjektarbeidet fremover. 

— Agenda Kaupang skal legge frem forslag til tiltak og organisering av fellesfunksjoner og for etaten. Dette kan hjelpe oss med å tilpasse oss en ny og strammere økonomisk virkelighet fra 2020, sier hun.  

Hun forteller at de skal se på om Nordland fylkeskommune kan jobbe på mer hensiktsmessige måter og nye løsninger.

— De skal og identifisere områder der vi kan ta i bruk teknologiske løsninger vi ikke har i dag, forklarer hun. 

Les mer om hva Bring oss i front! er.

Skal utføre dokumentstudier 

Det jobbes nå med å få en oversikt over relevante dokumenter, eksempelvis årsrapporter, strategier og planer. Disse vil være viktige i kartleggingen av områdene som omfattes av prosjektet. Prosjektleder Schjem forklarer at de vil skape et grunnlag for Agenda Kaupangs videre arbeid. 

— Strategiene og planene vil kunne brukes i utformingen av intervjuguider og spørreundersøkelser, samt kartlegging av organisasjonens kompetanse, funksjoner og oppgaver. Dette vil gi Agenda Kaupang et godt grunnlag for å sette seg inn Nordland fylkeskommune som organisasjon når de på et senere tidspunkt skal komme med endringsforslag, forteller hun. 

Har du spørsmål eller innspill til Bring oss i front? Send dem gjerne til oss.

Vil snakke med ulike ledere og ansatte 

— Det vil også gjennomføres ulike intervjuer, både individuelle og med fokusgrupper. Formålet er å bidra til datainnsamlingen får en tilstrekkelig dybde og at Agenda Kaupang får en god oversikt over organisasjonen vår, sier Schjem. 

Hun håper så mange som mulig vil bidra med sin kunnskap og innsikt i intervjuene.

— Det vil gjøre Agenda Kaupang enda mer rustet til å hjelpe oss i arbeidet med Bring oss i front!, avslutter Merethe Schjem. 

 

Relaterte ressurser