Arrangerte workshop om digitaliseringsstrategi

Prosjektleder Merethe Schjem snakker foran arbeidsgruppen for digitaliseringsstrategien. - Klikk for stort bildeSom en del av prosjektet Bring oss i front, ble det tirsdag 27.08 avholdt en workshop med arbeidsgruppa for digitalisering. Resultatet ble mange gode forslag, og nå vil de ha dine innspill!

Prosjektleder i Bring oss i front Merethe Schjem forteller at deltakerne i arbeidsgruppa har ulik bakgrunn og erfaring med digitaliseringsarbeid.

— Felles for dem alle er at de er svært engasjert og ser betydningen av å ha felles strategiske føringer for dette arbeidet, sier Schjem.

Fakta om digitalisering

Hva er digitalisering?
  • Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.
  • Digitalisering er innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet. 
  • Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor.
  • Digitalisering betyr å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser gjennombruk av digitale løsninger.
Hva er digitaliseringsstrategi?

En digitaliseringsstrategi er et sett med mål og innsatsområder som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal gjennomføres.

 

Setter brukerens behov i fokus

Det var stort engasjement under workshoppen der «sprint-design» ble brukt som metode for arbeidsprosessene.

— Det var enighet om at Digitaliseringsstrategi for Nordland fylkeskommune 2020-2023 må besvare hvorfor, hva og hvordan vi skal digitalisere, hvordan vi skal organisere og styre digitaliseringsarbeidet og hvilke gevinster som skal oppnås, forklarer Schjem.

Hun peker på at det er viktig å sette brukernes behov i sentrum. I denne fasen er det viktig å gi rom for å prøve og feile – og lære av det.

— Strategien må også få tydelig frem hvem som har ansvar for hva. Ikke minst må fylkeskommunen  arbeide for å utvikle en kultur som fremmer innovasjon og digitalisering, sier prosjektleder Schjem.

Bli bedre kjent med noen av deltakerne i arbeidsgruppa

 

Mange nyttige innspill

Leder for underprosjektet for digitaliseringsstrategien Heidi Theodorsen tror forslagene fra arbeidsgruppa var nyttige i det videre arbeidet.

— Jeg synes vi fikk belyst mange viktige aspekter ved digitalisering som vil gjøre strategien bedre, sier Theodorsen.

Prosjektleder Schjem oppfordrer alle i Nordland fylkeskommune til å dele sine innspill til både digitaliseringsstrategien og arbeidet med Bring oss i front.

— Om du sitter på et godt forslag eller tiltak, eller har noe du stiller spørsmålstegn ved, del det gjerne med oss, oppfordrer Schjem.

Les mer om prosjektet Bring oss i front.

Når utkastet til digitaliseringsstrategien er klar, trekkes styringsgruppa (FL) og ressursgruppa inn for ytterlige innspill og kommentarer.

 

Vi vil ha dine innspill til digitaliseringsstrategien

Alle innspill bidrar til å gjøre digitaliseringsstrategien bedre. Er det noe du savner eller kanskje du sitter på et forslag? Vi vil ha dem alle.Alle innspill bidrar til å gjøre digitaliseringsstrategien bedre. Er det noe du savner eller kanskje du sitter på et forslag? Vi vil ha dem alle.
Det er fint at vi vet hvem du er dersom du ønsker at vi skal kontakte deg med respons på ditt innspill eller dersom du har et spørsmål.Det er fint at vi vet hvem du er dersom du ønsker at vi skal kontakte deg med respons på ditt innspill eller dersom du har et spørsmål.
Del gjerne din e-postadresse så vi vet hvor vi skal kontakte deg dersom du vil ha svar på et spørsmål eller at vi skal gi respons på et innspill.Del gjerne din e-postadresse så vi vet hvor vi skal kontakte deg dersom du vil ha svar på et spørsmål eller at vi skal gi respons på et innspill.
Felt merket med * må fylles ut

Relaterte ressurser