Forslag til ny organisering av Nordland fylkeskommune

En mann og en dame jobber med pc og mobil. Tekst: bring oss i front - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Bring oss i front Pixabay   Vi ønsker dine innspill til delrapporten for ny organisering.

Oppdraget

Agenda Kaupang skal utfordre den eksisterende organiseringen, og bidra til å skissere nye løsninger som er tilpasset dagens og fremtidens behov. Som ledd i omstillingsprosessen skal det gjennomføres omfattende endringer i organisasjonen som helhet. Disse endringene omfatter vurdering av etatsstruktur, organiseringen av tjenester og administrative oppgaver som løses på tvers av sektorene

Dette er en delrapport som etterfølge av en mer omfattende hovedrapport. Hovedrapporten vil være mer utfyllende og kommer i midten av november. Den vil i større grad omhandle organiseringen av tjenester og administrative oppgaver som løses på tvers av sektorene

Gikk du glipp av møtet? Se det her.

Det er Fylkesrådet som skal beslutte endelig ny organisering på etatsnivå (nivå 1)

Se rapporten her (PDF, 2 MB)