Merethe Schjem skal lede Bring oss i front

Klikk for stort bildeMerethe Schjem er prosjektleder i Bring oss i front. Ida Johanne Jønsberg Bring oss i front ledes av prosjektleder Merethe Schjem.

Nordland fylkeskommune skal ned med 529 millioner kroner. Det legger noen føringer når Bring oss i front videreføres under ny organisering. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll påpeker at prosjektet Bring oss i front! er blitt enda mer aktuelt det siste året.

— Fylkesrådet tar en enda tettere styring av prosjektet. Vi har fått på plass en svært dyktig prosjektleder i Merethe, som vil se på Bring oss i front med nye øyne, sier Norvoll.

Økonomisk realitet

Nedtrekket i overføringene til Nordland fylkeskommune resulterte i en svært stram budsjett- og økonomiplan for de neste årene. Det gir føringer for hvordan Nordland fylkeskommune skal organisere sine tjenester framover.

— Det er klart at det økonomiske perspektivet er viktig. Men det har det vært hele tiden. Bring oss i front skal gå bredt gjennom organisasjonen og se på hvordan vi kan jobbe smartere, digitale løsninger, intern organisering, og hvordan vi fortsatt kan være en viktig samfunnsutvikler i Nordlandssamfunnet, sier Merethe Schjem.

Ny organisering

Det opprettes en ny styringsgruppe bestående av to representanter i fylkesrådet, fylkesrådsleder Tomas Norvoll, og nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik. I tillegg skal fylkeskommunens ledergruppe være i styringsgruppen med to representanter, næringssjef Hanne Østerdal og økonomisjef Anita Larsen. I tillegg vil en tillitsvalgt bli invitert inn i prosjektet for å følge prinsippene i trepartssamarbeidet.

— Alle forslag som kommer på bordet og som man vil gå videre med, vil jo til slutt ende opp i en avdeling for gjennomføring. Derfor er det veldig bra at tillitsvalgt-systemet er tett koplet på, sier Schjem.

Hele fylkeskommunen

Det er ikke avgjort hvordan arbeidsgruppene som fram til nå har vært i sving skal videreføres. Schjem er imidlertid opptatt av at et dyptgripende prosjekt som Bring oss i front, skal være godt forankret i hele fylkeskommunen, og det første hun går løs på er å se hvordan arbeidet i arbeidsgruppene kan videreføres og revitaliseres.

— Det ligger jo allerede gode forslag i rapportene fra arbeidsgruppene som vi vil ta videre. I tillegg skal det kjøpes en del ekstern konsulenthjelp for å se på ulike endringer, sier Schjem.

Dårlig tid

Bring oss i front er et prosjekt som del av regionreformen og den betydelige reduksjonen av inntekter fra staten. Derfor er årskiftet 2019/2020 tidspunket det har vært jobbet mot. Tomas Norvoll er klar på at han til tross for strammere tider har tro på at det skal leveres gode tjenester, både internt og til nordlands befolkning.

— Vi har utfordringer som skal løses. Og vi har dyktige folk som skal se etter løsningene. Det vil komme mange spennende forslag på bordet etter hvert, sier Norvoll.

 Vi får det travelt. Men jeg har stor tro på Bring oss i front. Dette prosjektet er både ønsket og nødvendig, avslutter Merethe Schjem.

Relaterte ressurser