Ny organisering av Nordland fylkeskommune

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeMerethe Schjem er både prosjektleder for Bring oss i front og delprosjektet Ny organisering

For å gi innspill til Agenda Kaupangs arbeid med forslag til ny organisering på etatsnivå er det engasjert ei arbeidsgruppe.

Gruppa bidrar med kunnskap om ulike oppgaver og ansvarsområder, samt erfaring fra ledelse i ulike deler av organisasjonen.

Agenda Kaupang vil utforme sine forlag til ny organisering i etterkant av arbeidsmøtene.

Beslutning om ny organisering av etatene i Nordland fylkeskommune tas av Fylkesrådet i løpet av desember.

Respondenter i utvalgsgrupper for organisering

Deltakere i arbeidsgruppen for organisering
Organisasjon / Avdeling Navn
Fylkesveg Kjell Sture Trymbo
KMF Katrine Erikstad
Næring Liv Rask Sørensen
Samferdsel Tone Øverli
Stab - Dokumentasjonssenteret Kristin Nilsen
Stab - HR Trude Giskås
Stab - Økonomi Viggo Døhl
Utdanning Inge Holm
HR Vigleik Aas

 

Relaterte ressurser