Se hva andre gjør

Her kommer eksempler på initiativ og tiltak som allerede bidrar til prosjektet Bring oss i front!. La deg inspirere og ta initiativ på din avdeling, seksjon eller skole.

Gjennom de månedlige webinarene digitalt HR-forum, har et økende antall deltakere fått ny kunnskap og innsikt. Men å komme dit man er i dag, har krevd både eksperimentering og innspill fra publikum.

En uformell samtale over Skype med kaffe i koppen er en av flere nyskapende arenaer som får i gangen praten og kunnskapsutvekslingen.

Prosjektet Smartere transport Bodø har som mål å finne smarte løsninger som får flere til å reise kollektivt, gå eller sykle. 

I fylkeshusets arkiv pågår et stort arbeid med å digitalisere skjemaer. Det skaper bedre flyt i hverdagen for både ansatte og brukere.

Rådgiver Kjell-Håvard Solskinnsbakk Selnes, rådgiver ved utdanningsavdelingen Niels Ivar Nicolaysen og Vidar Sandstad v/IT-tjenesten har bidratt i utviklingen av en ny digital løsning for kontraktsignering for elev-PCer.

Nordland fylkeskommune er en av de første fylkene som prøver ut HR-chatbot. I den forbindelse skal Trude Fjærli Giskås dele erfaringer fra arbeidet på et nasjonalt fagseminar.

Dokumentasjonssenteret i Nordland fylkeskommune fikk Rødsildreprisen for å robotisere journalføring av utgående dokumenteet