I løpet av torsdag 14.11 er hovedrapporten med Agenda Kaupangs forslag til ny organisering klar.

Fredag denne uken (08.11) arrangerer vi webinar med Merethe Schjem, prosjektleder i Bring oss i front, over Skype kl. 09:00 – 10:00.

Fredag denne uken vil vi både holde informasjonsmøte i Kantina på fylkeshuset og ha streaming over Skype. Det digitale møtet publiseres på Bring oss i fronts intranettsider i etterkant.

Denne uken sendes tredje utkast av digitaliseringsstrategi og handlingsplanen ut på åpen høringsrunde. 

1. november vil Agenda Kaupang levere foreløpige anbefalinger til Nordland fylkeskommune.

Denne uken jobber vi med lansering av nyhetsbrev.

Denne uka går vi igjennom tilbakemeldingene som kom via brukerundersøkelsen og spørreundersøkelsen.

Denne uken sendes førsteutkastet til digitaliseringsstrategi ut til referansegruppen og ressurspersoner for kommentarer.

Denne uken er det fokus på risikovurderinger av ulike faser i Bring oss i front.

Denne uken vil vi sende ut to undersøkelser til ledere, fylkestillitsvalgte, fylkesadministrasjonen, samt ledere og mellomledere i skolene, tannhelse med flere.