Dette skjer i Bring oss i front, uke 37

Bilde av masse løv. Tekst: uke 37 - Klikk for stort bildeDenne uken vil vi sende ut to undersøkelser til ledere, fylkestillitsvalgte, fylkesadministrasjonen, samt ledere og mellomledere i skolene, tannhelse med flere.

Undersøkelsene skal gi ledere og medarbeidere i fylkesadministrasjonen, samt ledere og driftsansvarlige i skoler, tannhelse osv. anledning til å gi tilbakemelding på ulike spørsmål knyttet til samhandling og organisering av arbeidet. Dette inngår som en del av grunnlaget for anbefalinger som Agenda Kaupang vil gi, sammen med andre verktøy som intervjuer, arbeidsmøter og annen datainnhenting. 

 Den ene undersøkelsen omhandler spørsmål om dagens organisering med hensyn til samarbeid, oppgaveløsning, kompetanse og roller. Den andre undersøkelsen er mer spesifikt rettet mot samhandling med, og oppgaveløsning hos, stab- og støttefunksjoner i Fylkeskommunen. Intensjonen med å gjennomføre spørreundersøkelsene er at Fylkeskommunen skal få et godt datagrunnlag som skal bidra i Fylkeskommunens omstillingsarbeid.

Det vil bli sendt ut en epost med to lenker til den enkelte deltaker. Undersøkelsene har ulikt formål, og vi ber deg derfor ta deg tid til å besvare begge.

Har du innspill eller spørsmål til Bring oss i front?

Felt merket med * må fylles ut

Relaterte ressurser