Dette skjer i Bring oss i front, uke 39

Klikk for stort bildeDenne uken sendes førsteutkastet til digitaliseringsstrategi ut til referansegruppen og ressurspersoner for kommentarer.

Nordland fylkeskommunes digitaliseringsstrategi skal legges fram for fylkestinget i desember.

Arbeidsgruppa har siden i sommer jobbet med utkastet til Nordland fylkeskommunes digitaliseringsstrategi. Det er ønskelig med bred medvirkning. I tillegg til arbeidsgruppe er det opprettet en ressursgruppe som løpende gir innspill på arbeidet.

Førsteutkastet går ut til referansegruppen (FL), AMA-tillitsvalgte, arbeidsgruppen og ressursgruppen denne uken. De vil ha frist til å komme med innspill 27. september. Det vil i tillegg bli sendt ut på en åpen høringsrunde der alle gis anledning til å komme med innspill. Denne høringen kommer i siste halvdel av oktober.

 

Fakta om digitalisering

Hva er digitalisering?
  • Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.
  • Digitalisering er innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet. 
  • Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor.
  • Digitalisering betyr å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser gjennombruk av digitale løsninger.
Hva er digitaliseringsstrategi?

En digitaliseringsstrategi er et sett med mål og innsatsområder som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal gjennomføres.

 

Les mer om arbeidet som har pågått med digitaliseringsstrategi her

Relaterte ressurser