Webinarer og informasjonsmøter

På denne siden vil du finne opptak av webinarer og video fra informasjonsmøter om ulike aspekter ved Bring oss i front. Det kan både være orienteringer om status i prosjektet, utdyping og avklaring, svar på spørsmål og foredrag fra foredragsholdere om relevante tema. 

8. november ble det arrangert et webinar hvor prosjektleder Merethe Schjem svarte på spørsmål til delrapporten fra Agenda Kaupang. 

Under et informasjonsmøte 1. november orienterte Kjell Værnor fra Agenda Kaupang om løsningsforslagene til ny organisering av Nordland fylkeskommune.

Prosjektleder i Bring oss i front Merethe Schjem orienterer om Agenda Kaupangs forslag til ny organisering av Nordland fylkeskommune på nivå 1, etatstruktur.