Kjell Værnor fra Agenda Kaupang forteller om forslagene til ny organisering 1. november

Under et informasjonsmøte 1. november orienterte Kjell Værnor fra Agenda Kaupang om løsningsforslagene til ny organisering av Nordland fylkeskommune.