Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 55 15 959 06 682
Karina Jensen
Avdelingsleder elevtjenesten 75 65 55 09 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Helsesøster 952 64 234
Merethe Lamark
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 39
Marthe Lind
Skolerådgiver 75 65 55 14 918 16 687
Sonja Nilsen
Oppfølgingstjenesten 75 65 55 23 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Lærer * 952 64 235
OT-koordinator 75 65 56 73
Camilla Pettersen Skar
Lektor m/ tilleggsutdanning 75 65 57 45 908 40 049
Synnøve Skjørholm Stensø