Informasjon om koronavirus og fylkeskommunens tiltak rundt dette

Foto: Cdc Alissa Eckert - Klikk for stort bildeVis hensyn, hold avstand og ta vare på hverandre!Klikk for stort bilde 

Her er våre tiltak mot spredningen av koronaviruset

 

Koronavirus

Næringslivets koronatelefon

Hjelpetelefon for bedrifter og selvstendig næringsdrivende i Nordland som rammes av koronakrisen. Tel: 400 18 656

Mer info

Koronaveileder

Folkehelseinstituttet har samlet oppdatert informasjon om koronaviruset i en egen veileder.

Ansatte anbefales å bruke denne dersom det er behov for mer kunnskap angående covid-19 pandemien.

 

Elev, foresatt eller voksne i videregående opplæring

3. april arrangerte vi digital spørretime for elever og lærlinger. Her er svar på spørsmål fra spørretimen, samt flere det ikke ble tid til å svare på under sendingen. 

Eksamen

Se Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om korona og skole. 

Fravær og dokumentasjon for elevene

Kunnskapsdepartementet har besluttet at elever som har fravær av helsegrunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra dokumentasjonskravet gjelder ut skoleåret 2019/2020.

For mer informasjon om elever og fravær, se Utdanningsdirektoratet 

Elever på utveksling i utlandet

Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke kan fullføre skoleåret sitt i utlandet denne våren.

Regelverket vil bli midlertidig endret slik at fylkeskommunene kan godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020.

Les mer om elever på utveksling i utlandet på nettsidene til Kunnskapsdepartementet

Elevene må søke fylkeskommunene om denne godkjenningen, og bør ta kontakt med sin fylkeskommune i løpet av april.

ungdom - korona

Er du ungdom, elev eller lærling og trenger noen å snakke med?
 • Flere opplever at det blir vanskelig hjemme nå som skolene holdes stengt. Er du en av dem, eller kjenner noen, kan du kontakte barnevernets døgnåpne alarmtelefon for barn og unge på 116 111.
 • Som elev eller lærling kan du også ta kontakt med elev- og lærlingetjenesten på din skole. Det kan gjelde den nye skolehverdagen, utfordringer, bekymringer eller om du trenger hjelp til noe. Kontaktinformasjon til din skole finner du her

Her finner du oversikt over ulike hjelpetelefoner og –nettsteder

 

 

For lærlinger og lærekandidater

 

Hold deg oppdatert på den siste informasjonen fra Utdanningsdirektoratet. Lengre ned på deres sider finner du et eget punkt med informasjon for lærlinger.

3. april arrangerte vi digital spørretime for elever og lærlinger. Nå har vi lagt ut svar på spørsmål fra spørretimen, samt flere det ikke ble tid til å svare på under sendingen.

Permittering

Lærlinger er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring. Partene i arbeidslivet er enige om at lærlinger bør så langt det er mulig, skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider. https://www.nfk.no/aktuelt/ta-vare-pa-larlingene.1031011.aspx

Lærebedrifter som likevel må permitterer en lærling, må  legge inn avbrudd i lærekontrakten og straks varsle fylkeskommunen. Skjema finner du her (skjema 08). Merk for årsak Permittering pga Korona. Vi avventer registrering i vigo på melding om avbrudd når det er krysset for korona, da læretiden ikke automatisk blir forlenget i disse tilfellene.

Er du lærling eller lærekandidat sikres du inntekt hvis du blir permittert.

Les mer om reglene for permittering av lærlinger og lærekandidater.

Se informasjon fra NAV om permittering på grunn av korona.

 

Bedrifter som har lærlinger har ansvar for:

- å gi informasjon om permitteringer

- å legge til rette for at lærekontrakten kan utvides

- at det eventuelt settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner

- å legge til rette for at fag- og svenneprøver kan avlegges på et senere tidspunkt

Fylkeskommunen har fortsatt et ansvar for at du som er lærling eller lærekandidat skal få fullføre  din utdanning.

 

Oppstart etter avbrudd i læretiden

Når læreforholdet starter opp igjen, vil Nordland fylkeskommune i samarbeid med lærebedriften fastsette en eventuell ny utløpsdato på lærekontrakten.

 

Gjennomføring av fagprøven

Planlagte fagprøver kan gjennomføres som avtalt dersom de kan avvikles uten smitterisiko, men både kandidat, bedrift og prøvenemnd må være forberedt på at prøven kan bli utsatt på kort varsel.

I enkelte fag vil det ikke være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fagprøve/svenneprøve. Da må prøven utsettes.

 

Hvem skal jeg kontakte?

- Ta kontakt med din bedrift eller opplæringskontoret for informasjon og hjelp dersom du trenger det.

- Dersom du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med saksbehandler for ditt lærefag på utdanningsavdelingen. Du finner kontaktinfo for disse her.

- Opplever du at dine rettigheter ikke blir ivaretatt, kan du kontakte elev- og lærlingombudet i Nordland.

ungdom - korona

Er du ungdom, elev eller lærling og trenger noen å snakke med?
 • Flere opplever at det blir vanskelig hjemme nå som skolene holdes stengt. Er du en av dem, eller kjenner noen, kan du kontakte barnevernets døgnåpne alarmtelefon for barn og unge på 116 111.
 • Som elev eller lærling kan du også ta kontakt med elev- og lærlingetjenesten på din skole. Det kan gjelde den nye skolehverdagen, utfordringer, bekymringer eller om du trenger hjelp til noe. Kontaktinformasjon til din skole finner du her

Her finner du oversikt over ulike hjelpetelefoner og –nettsteder

 

Opplæringskontor og lærebedrifter

Vi er inne i en vanskelig tid pga Koronaviruset. Mange tiltak er satt i kraft for å hindre smitte, noe som påvirker vårt arbeid med lærlinger og lærekandidater.

Vi følger nøye med i utviklingen og nye retningslinjer som settes i gang nasjonalt. Vi er i dialog med alle fylkeskommuner og har spilt inn våre utfordringer til nasjonale myndigheter. Det forventes en dispensasjon på enkelte bestemmelser i opplæringsloven hvis denne situasjon vedvarer.

Vi ønsker å ha en tett dialog med dere og vil holde hjemmesiden vår oppdatert med informasjon så snart vi endrer praksis.

 

Oppfølging av lærlinger og lærekandidater

Alle lærlinger og lærekandidater dokumenterer sin opplæring gjennom ulike systemer. Det er viktig å dokumentere opplæringen ekstra nøye i denne tiden. Vi ber lærebedrifter og opplæringskontor om å følge dette opp da det er av betydning for fastsettelse av læretid pga permitteringer og tidspunkt for fagprøven.

 

Permitterte lærlinger og lærekandidater

Lærlinger er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring. Partene i arbeidslivet er enige om at lærlinger bør så langt det er mulig, skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider. https://www.nfk.no/aktuelt/ta-vare-pa-larlingene.1031011.aspx

Lærebedrifter som likevel må permitterer en lærling, må  legge inn avbrudd i lærekontrakten og straks varsle fylkeskommunen. Skjema finner du her (skjema 08). Merk for årsak Permittering pga Korona. Vi avventer registrering i vigo på melding om avbrudd når det er krysset for korona, da læretiden ikke automatisk blir forlenget i disse tilfellene.

Når lærlingen er tilbake etter permittering skal dette meldes til fylkeskommunen. Det vil bli vurdert forlenging av læretiden i hvert enkelt tilfelle. Bruk skjema nr 09 her 

- Fylkeskommunen trenger å kartlegge omfanget av permitterte lærlinger i Nordland, slik at vi til enhver tid har en oversikt over omfanget og utviklingen.

- Fylkeskommunen skal løpende informere Utdanningsdirektoratet (UDIR) om omfanget av permitterte lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

- Antall permitterte lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har betydning for de tiltak UDIR nå jobber med for å møte de behovene som partene har, og vil få, i denne vanskelige situasjonen vi nå befinner oss i.

- Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet finner du her

Les mer om reglene for permittering av lærlinger og lærekandidater

 

Fagprøveavvikling

Planlagte fagprøver kan gjennomføres som avtalt, men både kandidat, bedrift og prøvenemnd må være forberedt på at prøven kan bli utsatt på kort varsel. I enkelte fag vil det ikke være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fagprøver, mens i andre fag vil det være forsvarlig. Alle prøvenemnder er orientert i eget skriv.

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med dere og ta gjerne kontakt med den enkelte saksbehandler ved behov.

For deg som reiser kollektivt

- Fra 8. juni opphevet vi avstandsbegrensningene i kollektivtrafikken, og alle setene på busser og hurtigbåter i Nordland kan være i bruk.  
- Du skal fortsatt bruke inngang bak på bussene. 
- ​​Vis hensyn til andre reisende, hold avstand til sjåfører og mannskap.
- Renholdsrutinene er forsterket, med ekstra oppmerksomhet rundt kontaktpunkter som berøres av hender.
- Vask hender før og etter reise med kollektivtransport. 
Planlegg reisen din på Reis Nordland 

Betaling

- På bussene må alle reisende kjøpe billett i appen Billett Nordland. Les mer hos Reis Nordland.
- På fylkesvegferjene er det betaling via skiltgjenkjenning og autopass for ferje.   
- På hurtigbåtene kan du bestille og betale på nett. Fra 1. juli kan du også betale med kort på båten, men for å være sikret plass bør du likevel bestille på nett. 
- Vi arbeider med å finne gode, alternative betalingsmetoder som hindrer smitte, inntil videre betaler du der du kan. 

Mer informasjon

Se Reis Nordland 

Veg- og trafikkinformasjon

- Vi har normal drift og vedlikehold av vegene våre. 
- Det kan likevel være forhold som påvirker fremkommeligheten, eks. hendelser og vegarbeid. Følg trafikkmeldingene på 175.no 

Pasient ved tannklinikk

Gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene 

I forbindelse med den pågående covid-19-pandemien stanset den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland all ordinær tannbehandling fra 13. mars for å redusere risiko for smittespredning.

Den offentlige tannhelsetjenesten er nå i gang med å iverksette en gradvis opptrapping av behandling av antatt friske pasienter og følger til enhver tid helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern.

Ta kontakt per telefon med din tannklinikk ved spørsmål eller behov for behandling. 

Kulturarrangementer

Alle kulturarrangementer som fylkeskommunen har produksjonsansvar for eller co-produserer fram til påske er avlyst.

- Den kulturelle skolesekken 
(1 og en halv, Far din er en tyv, regionale tilbud under Filmfest Salten, LA linea, Lydspor, Oftania, Si ifra, Påvirka, Sverres skrot og ingenting, Varsku Markens grøde)

- Figurteatret
(Ritsj med teatergruppen KATMA)

- Musikk i Nordland og MINensemblet
(Flere konserter under Vinterfestuka i Narvik og Ofoten, Snart gryr en dag - co-produksjon med Vinterfestuka, Bassist men ikke minst - co-produksjon med Vinterfestuka, Feskitur på Garstein grendehus 20. mars, Lunsjkonsertene i Narvik 22. mars, 2. og 4. april, Lunsjkonserter i Stormen i Bodø 3. og 17. april, Lunsjkonsert  på Figurteatret i Stamsund 18. april, Konsert under Miha samisk kulturfest  på Hamsunsenteret 28. mars.)

- UKM 
(Ung kultur møtes (UKM), fylkesfestivalen i Nordland som skulle vært gjennomført på Rognan 24-26 april avlyses.)

Nordland fylkeskommune betaler kontraktsfestet honorar til utøverne, slik at de ikke blir økonomisk skadelidende som følge av de tiltakene vi har iverksatt for å unngå å spre smitte. Vi håper å kunne komme tilbake med flere av arrangementene og turneene på senere tidspunkt.

Informasjon til ansatte

Her finner du informasjon til ansatte i Nordland fylkeskommune vedrørende Koronaviruset

informasjon til ansatte

På jobb eller hjemmekontor?

Oppdatert info


Vi har gjennomført en risikovurdering av smittevernet ved Nordland fylkeskommune i forbindelse med covid-19. Risikovurderingen er utført basert på dagens situasjonsbilde, og det må påregnes endringer dersom situasjonen endrer seg. Det vil i tillegg være behov for lokale risikovurdering av lokale forhold i organisasjonen der arbeidstakerne blir involvert i prosessen.

Se risikovurderingen

 


 

Det er åpnet opp for vanlig bruk av arbeidsplassen igjen. Les den følgende informasjonen nøye før du drar tilbake på kontoret: 

 • Smittevernreglene på jobb tilsier minst 1 meter avstand til andre til enhver tid.
 • Tenk over når du bruker kantine, fellesrom, o.l., og pass på at avstanden til enhver tid kan være på minst en meter. 
 • Pass på å vaske hendene ofte, og bruke desinfeksjonsmiddel når du ikke har mulighet til håndvask.

Følgende grupper skal fortsatt kunne ha hjemmekontor etter avklaring med leder:

 • Dersom du er i en eller flere av risikogruppene. Avklar med nærmeste leder om du må vise legeattest.
 • Dersom du må bruke offentlig transport, der det er press på kollektivtrafikken, for å komme deg til og fra jobb. Om det er mulig å justere arbeidstiden til tider med mindre press på kollektivtrafikken, kan dette avtales med nærmeste leder.
 • Dersom du må jobbe nærmere enn med 1 meter avstand til andre. Hør med nærmeste leder om arbeidsplassen kan tilpasses, slik at 1-metersregelen kan overholdes.
 • Er du syk eller har luftveisplager, skal du holde deg hjemme. 
 • Om du ikke hører til en av gruppene over, men likevel mener du har behov for hjemmekontor, ta kontakt med din nærmeste leder for å avklare hvilke muligheter som finnes.

Generelle råd om hjemmekontor for de som fortsatt skal ha det.

 • Ta med nødvendig PC-utstyr fra jobb (docking, headsett, eksternt kamera, tastatur, ekstern skjerm) slik at arbeidsverktøyet ikke blir blandet med privat utstyr. Dette sikrer gode arbeidsforhold og informasjonssikkerhet.
 • Har du hjemmekontor SKAL Skype slås på, slik at du er tilgjengelig på kontortelefonen. Du SKAL også oppdatere kalenderen din i Outlook, slik at det er mulig å se om du er tilgjengelig eller ikke. 
 • OBS! Om mange bruker hjemmekontor samtidig kan det føre til treghet i nettverket vårt. Derfor bes det om at Skype-møter avvikles uten bruk av video, med mindre det er helt nødvendig. 
Pasient ved tannklinikk

Gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene 

I forbindelse med den pågående covid-19-pandemien stanset den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland all ordinær tannbehandling fra 13. mars for å redusere risiko for smittespredning.

Den offentlige tannhelsetjenesten er nå i gang med å iverksette en gradvis opptrapping av behandling av antatt friske pasienter og følger til enhver tid helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern.

Ta kontakt per telefon med din tannklinikk ved spørsmål eller behov for behandling. 

Ferie

Det kjem fleire spørmål om feireavvikling og korona. Du kan lese om dette emnet på intranett

Obligatorisk smittevernkurs for ansatte i videregående skole

Alle ansatte i videregående skole skal gjennomføre kurs i smitteforebygging som ligger på e-læringsportalen til nfk.

Du finner denne portalen ved å klikke på lenken på ditt skrivebord eller følge denne lenken.

Last ned appen «Smittestopp»

Nordland fylkeskommune anbefaler alle å laste ned Folkehelseinstituttes app som skal bidra til å begrense spredningen av koronaviruset. Gjennom anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen kan helsemyndighetene utforme effektive smitteverntiltak. Dersom du ønsker mer informasjon om appen, anbefales det å lese temasiden til helsemyndighetene. Der står informasjon om lagring og bruk, personvernerklæring, samt spørsmål og svar når det gjelder bruk av appen.

Tjenestereise

Nordland fylkeskommune (Nfk) har på bakgrunn av covid-19 pandemien utført en rekke tiltak for å begrense smittespredningen, deriblant stanset tjenestereiser utenlands og begrenset reiser innenlands. Nfk skal følge anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter.

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune (dok.id. D06496) er fortsatt gjeldende, men med et unntak fra pkt 3 – planlegging av reise. Grunnet fare for smittespredning av covid-19, bør en unngå kollektiv transport dersom dette ikke medfører betydelige ulemper.

Tjenestereise skal godkjennes av din leder.

Her finner du en sjekkliste om tjenestereise som skal benyttes

Fravær eller redusert arbeidstid på grunn av koronasituasjonen?
Karantene, reiser og reiseregning

- Har du lette forkjølelsesymptomer, hold deg hjemme til en dag etter at du føler deg frisk.

- Alle ansatte som har vært på reise til utlandet, må i karantene i 10 dager fra returtidspunktet. De dette gjelder, må ta kontakt med sin leder og sørge for å få det kartlagt og registrert.

- Personer i karantene som får forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, bør kontakte lege for test av covid-19. 

- Sjekk på hjemmesiden til din egen kommune, om de har strengere karantenebestemmelser enn nasjonale myndigheter.

- Reiser som ikke refunderes, skal ikke avbestilles før tett opp mot reisetidspunkt.   

- Ansatte oppfordres om å ikke gjennomføre privatreiser til andre land, med mindre de er absolutt nødvendige. 

- Påløpte kostnader på tjenestereiser som blir avlyst, refunderes på vanlig måte gjennom føring av reiseregning, selv om reisen ikke er gjennomført. OBS! Prosjektnummer på slike reiseregninger: 1000009 Korona Husk at skatter og avgifter skal betales tilbake i ettertid! Fylkeskommunen vil senere følge opp med eventuelle krav mot reiseforsikringen.

NB! Det vil ta tid å få refusjon for reiser. Det kan i verste fall ta måneder før flyselskapene godkjenner og utbetaler beløpet som skal refunderes. Bakgrunnen for dette er at flyselskapene har endret sine rutiner for refusjoner av reiser bestilt gjennom reisebyråer.

- Det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge er lettet på og slike reiser kan nå foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv. Les myndighetenes råd.

Myndighetenes råd: minst mulig reiseaktivitet både innenlands og utenlands.

Informasjon om ansatte og brukere som er koronasmittet
 • Personer som har blitt bekreftet smittet av lege/helsemyndighet gir tilbakemelding til leder/rektor.
 • Den enkelte seksjon/institusjon skal ikke informere om noens tilstand uten at dette skjer i samråd med helsemyndighetene/lokal smittevernlege/kommunelege.
 • NB! Smittet person må samtykke til at eventuelt navn oppgis! Samtykket skal dokumenteres.

  Er du ansatt i Nordland fylkeskommune, kan du lese mer her.
Har du helsefaglig kompetanse?

- Helsevesenet kan komme til å spørre oss om å få bruke tilsatte med helsefaglig kompetanse og utdanning.
- Hver enkelt leder registrerer hvem på sin seksjon/institusjon som har denne typen kompetanse og utdanning.
- Om du har helsefaglig kompetanse kan du bli spurt om å stille opp. Mer informasjon finner du på denne siden.

 

Registrer din helsefaglige bakgrunn i dette skjemaet. For å sende, trykk "fullfør", nederst på skjemaet.

 

apirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene. Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise. - Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte Folkehelseinstituttet  

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

Vis hensyn og hold avstand. Her er rådene våre for å begrense smittefaren fra koronaviruset.
Alt du trenger er Travel Pass Nordland. Da reiser du sømløst med buss, hurtigbåt og ferge i Nordland i sju dager.
Opplev nordlandskysten med hurtigbåt – ta årets vakreste sommerruter med Nordlandsekspressen.