Informasjon om koronavirus og fylkeskommunens tiltak rundt dette

Foto: Cdc Alissa Eckert - Klikk for stort bildeVis hensyn, hold avstand og ta vare på hverandre!Klikk for stort bilde 

Her er våre tiltak mot spredningen av koronaviruset

 

Koronavirus

Elev, foresatt eller voksne i videregående opplæring

3. april arrangerte vi digital spørretime for elever og lærlinger. Nå har vi lagt ut svar på spørsmål fra spørretimen, samt flere det ikke ble tid til å svare på under sendingen.

 

Fra og med fredag 13. mars og frem til over påskeferien flyttes all opplæring i de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen.

De fleste ansatte ved skolene vil i denne perioden ha hjemmekontor. Ansatte vil gi elevene alternativ, digital opplæring enten fra skolen eller fra hjemmekontor. Dette betyr at du får undervisning fra skolen via digitale flater, for eksempel via Skype, It`s learning eller på andre måter.

 • Du får informasjon fra din skole om hvordan undervisningen skal foregå.
 • Ta kontakt med skolen din dersom du har spørsmål. 

Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å sørge for at elevene møter til planlagt undervisning på digitale plattformer, og at de overholder melde- og innleveringsfrister. Det er svært viktig at elevene får framdrift i skolearbeidet og gjøre seg vurderbar gjennom innleveringer og prøver, slik at standpunktkarakter kan settes.

Eksamen

25. mars bestemte regjeringen at alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil likevel få vitnemål.

Se Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om korona og skole.

 

Fravær og dokumentasjon for elevene

Kunnskapsdepartementet har besluttet at elever som har fravær av helsegrunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra dokumentasjonskravet gjelder ut skoleåret 2019/2020.

For mer informasjon om elever og fravær, se Utdanningsdirektoratet

 

Elever på utveksling i utlandet

Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke kan fullføre skoleåret sitt i utlandet denne våren.

Regelverket vil bli midlertidig endret slik at fylkeskommunene kan godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020.

Les mer om elever på utveksling i utlandet på nettsidene til Kunnskapsdepartementet

 

Elevene må søke fylkeskommunene om denne godkjenningen, og bør ta kontakt med sin fylkeskommune i løpet av april.

ungdom - korona

Er du ungdom, elev eller lærling og trenger noen å snakke med?
 • Flere opplever at det blir vanskelig hjemme nå som skolene holdes stengt. Er du en av dem, eller kjenner noen, kan du kontakte barnevernets døgnåpne alarmtelefon for barn og unge på 116 111.
 • Som elev eller lærling kan du også ta kontakt med elev- og lærlingetjenesten på din skole. Det kan gjelde den nye skolehverdagen, utfordringer, bekymringer eller om du trenger hjelp til noe. Kontaktinformasjon til din skole finner du her

Her finner du oversikt over ulike hjelpetelefoner og –nettsteder

Videregående opplæring for voksne

Nettskolen i Nordland har nesten normal drift.

I de tilfeller hvor det er samlingsbaserte studier, må du forholde deg til informasjon fra den respektive skole hvor samlingen finner sted.

Karrieresentrene er fortsatt i drift, og svarer på henvendelser via telefon og e-post.

 

For lærlinger og lærekandidater

 

Hold deg oppdatert på den siste informasjonen fra Utdanningsdirektoratet. Lengre ned på deres sider finner du et eget punkt med informasjon for lærlinger.

3. april arrangerte vi digital spørretime for elever og lærlinger. Nå har vi lagt ut svar på spørsmål fra spørretimen, samt flere det ikke ble tid til å svare på under sendingen.

Permittering

Det er mulig for bedrifter å permittere lærlinger og lærekandidater midlertidig på grunn den svært spesielle situasjonen vi befinner oss i.

Er du lærling eller lærekandidat sikres du inntekt hvis du blir permittert.

Les mer om reglene for permittering av lærlinger og lærekandidater.

Se informasjon fra NAV om permittering på grunn av korona.

 

Bedrifter som har lærlinger har ansvar for:

- å gi informasjon om permitteringer

- å legge til rette for at lærekontrakten kan utvides

- at det eventuelt settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner

- å legge til rette for at fag- og svenneprøver kan avlegges på et senere tidspunkt

Fylkeskommunen har fortsatt et ansvar for at du som er lærling eller lærekandidat skal få fullføre  din utdanning.

 

Oppstart etter avbrudd i læretiden

Når læreforholdet starter opp igjen, vil Nordland fylkeskommune i samarbeid med lærebedriften fastsette en eventuell ny utløpsdato på lærekontrakten.

 

Gjennomføring av fagprøven

Planlagte fagprøver kan gjennomføres som avtalt dersom de kan avvikles uten smitterisiko, men både kandidat, bedrift og prøvenemnd må være forberedt på at prøven kan bli utsatt på kort varsel.

I enkelte fag vil det ikke være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fagprøve/svenneprøve. Da må prøven utsettes.

 

Hvem skal jeg kontakte?

- Ta kontakt med din bedrift eller opplæringskontoret for informasjon og hjelp dersom du trenger det.

- Dersom du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med saksbehandler for ditt lærefag på utdanningsavdelingen. Du finner kontaktinfo for disse her.

- Opplever du at dine rettigheter ikke blir ivaretatt, kan du kontakte elev- og lærlingombudet i Nordland.

ungdom - korona

Er du ungdom, elev eller lærling og trenger noen å snakke med?
 • Flere opplever at det blir vanskelig hjemme nå som skolene holdes stengt. Er du en av dem, eller kjenner noen, kan du kontakte barnevernets døgnåpne alarmtelefon for barn og unge på 116 111.
 • Som elev eller lærling kan du også ta kontakt med elev- og lærlingetjenesten på din skole. Det kan gjelde den nye skolehverdagen, utfordringer, bekymringer eller om du trenger hjelp til noe. Kontaktinformasjon til din skole finner du her

Her finner du oversikt over ulike hjelpetelefoner og –nettsteder

 

Opplæringskontor og lærebedrifter

Vi er inne i en vanskelig tid pga Koronaviruset. Mange tiltak er satt i kraft for å hindre smitte, noe som påvirker vårt arbeid med lærlinger og lærekandidater.

Vi følger nøye med i utviklingen og nye retningslinjer som settes i gang nasjonalt. Vi er i dialog med alle fylkeskommuner og har spilt inn våre utfordringer til nasjonale myndigheter. Det forventes en dispensasjon på enkelte bestemmelser i opplæringsloven hvis denne situasjon vedvarer.

Vi ønsker å ha en tett dialog med dere og vil holde hjemmesiden vår oppdatert med informasjon så snart vi endrer praksis.

 

Oppfølging av lærlinger og lærekandidater

Alle lærlinger og lærekandidater dokumenterer sin opplæring gjennom ulike systemer. Det er viktig å dokumentere opplæringen ekstra nøye i denne tiden. Vi ber lærebedrifter og opplæringskontor om å følge dette opp da det er av betydning for fastsettelse av læretid pga permitteringer og tidspunkt for fagprøven.

 

Permitterte lærlinger og lærekandidater

Lærebedrifter som permitterer en lærling må legge inn avbrudd i lærekontrakten og varsle fylkeskommunen. Skjema finner du her (skjema 08). Merk for årsak Permittering pga Korona. Vi avventer registrering i vigo på melding om avbrudd når det er krysset for korona da læretiden ikke automatisk blir forlenget.

 

- Fylkeskommunen trenger å kartlegge omfanget av permitterte lærlinger i Nordland, slik at vi til enhver tid har en oversikt over omfanget og utviklingen.

- Fylkeskommunen skal løpende informere Utdanningsdirektoratet (UDIR) om omfanget av permitterte lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

- Antall permitterte lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har betydning for de tiltak UDIR nå jobber med for å møte de behovene som partene har, og vil få, i denne vanskelige situasjonen vi nå befinner oss i.

- Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet finner du her

Les mer om reglene for permittering av lærlinger og lærekandidater

 

Fagprøveavvikling

Planlagte fagprøver kan gjennomføres som avtalt, men både kandidat, bedrift og prøvenemnd må være forberedt på at prøven kan bli utsatt på kort varsel. I enkelte fag vil det ikke være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fagprøver, mens i andre fag vil det være forsvarlig. Alle prøvenemnder er orientert i eget skriv.

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med dere og ta gjerne kontakt med den enkelte saksbehandler ved behov.

Informasjon til privatister

- Privatistkontoret vet ennå ikke om eller på hvilken måte vi får gjennomført eksamen for privatister denne våren.

- Vi ber privatister om å avvente avmeldinger, og kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har hørt fra Utdanningsdirektoratet. Følg med på denne siden for mer informasjon.

ungdom - korona

Er du ungdom, elev eller lærling og trenger noen å snakke med?
 • Flere opplever at det blir vanskelig hjemme nå som skolene holdes stengt. Er du en av dem, eller kjenner noen, kan du kontakte barnevernets døgnåpne alarmtelefon for barn og unge på 116 111.
 • Som elev eller lærling kan du også ta kontakt med elev- og lærlingetjenesten på din skole. Det kan gjelde den nye skolehverdagen, utfordringer, bekymringer eller om du trenger hjelp til noe. Kontaktinformasjon til din skole finner du her

Her finner du oversikt over ulike hjelpetelefoner og –nettsteder

 

For deg som reiser kollektivt

- Det meste av rutetrafikk går som normalt. Færre reisende betyr mindre trengsel.
- NB! Planlegg reisen din. Sjekk rutetidene. Det kan komme endringer – av ulike årsaker.
- Du kan planlegge reisen i reiseplanlegger-appen Reis Nordland eller på nettsiden reisnordland.no, og kjøpe billett i Billett Nordland-appen som normalt til de sambandene som har dette tilbudet.  
- Det blir ikke tatt imot betaling fra reisende ombord på buss, hurtigbåt eller ferge en stund fremover. 
- På bybussen i Bodø, Narvik og på Mo skal du fortsatt kjøpe billett, men du må gjøre det på forhånd. Bruk billettappen "Billett Nordland". 
- Vi arbeider med å finne gode, alternative betalingsmetoder som hindrer smitte, inntil videre betaler du der du kan.
- På fergene vil det bli en ordning med skiltgjenkjenning og betaling via autopass. Det kommer mer informasjon etter påske. 
- Inngang på bussene er gjennom dør bak i bussen. ​​​​​
- Hold avstand til sjåfører og mannskap slik at vi slipper smitte og kan fortsette å holde driften i gang. Hold avstand også til andre reisende. 
- Vi ber reisende med ferge om bli sittende i kjøretøyet under overfarten, der det er mulig.  
- På hurtigbåtene og fergene er all matservering stengt, og hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit skal være tilgjengelig.  
- Vask hender før og etter reise med kollektivtransport. Takk for samarbeidet! 

- Se reiseinformasjon, reiseplanlegger, rutetabeller og avviksmeldinger på reisnordland.no 

 

Veg- og trafikkinformasjon

- Vi har normal drift og vedlikehold av vegene våre. 
- Det kan likevel være forhold som påvirker fremkommeligheten. Sjekk derfor trafikkmeldingene på 175.no
- Ser du noe på vegen som andre bør vite om? Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175. 

 

Pasient ved tannklinikk

- Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland stanser all ordinær tannbehandling fra 13.mars til og med 15.april.
- Akuttberedskap opprettholdes på klinikkene. 
- Alle pasienter med oppsatt time for ordinær tannbehandling i denne perioden vil bli kontaktet

 Les mer om dette

Se hvilke klinikker som har akuttberedskap

Kulturarrangementer

Alle kulturarrangementer som fylkeskommunen har produksjonsansvar for eller co-produserer fram til påske er avlyst.

- Den kulturelle skolesekken 
(1 og en halv, Far din er en tyv, regionale tilbud under Filmfest Salten, LA linea, Lydspor, Oftania, Si ifra, Påvirka, Sverres skrot og ingenting, Varsku Markens grøde)

- Figurteatret
(Ritsj med teatergruppen KATMA)

- Musikk i Nordland og MINensemblet
(Flere konserter under Vinterfestuka i Narvik og Ofoten, Snart gryr en dag - co-produksjon med Vinterfestuka, Bassist men ikke minst - co-produksjon med Vinterfestuka, Feskitur på Garstein grendehus 20. mars, Lunsjkonsertene i Narvik 22. mars, 2. og 4. april, Lunsjkonserter i Stormen i Bodø 3. og 17. april, Lunsjkonsert  på Figurteatret i Stamsund 18. april, Konsert under Miha samisk kulturfest  på Hamsunsenteret 28. mars.)

- UKM 
(Ung kultur møtes (UKM), fylkesfestivalen i Nordland som skulle vært gjennomført på Rognan 24-26 april avlyses.)

Nordland fylkeskommune betaler kontraktsfestet honorar til utøverne, slik at de ikke blir økonomisk skadelidende som følge av de tiltakene vi har iverksatt for å unngå å spre smitte. Vi håper å kunne komme tilbake med flere av arrangementene og turneene på senere tidspunkt.

Informasjon til ansatte

Her finner du informasjon til ansatte i Nordland fylkeskommune vedrørende Koronaviruset

informasjon til ansatte

Ferie

Det kjem fleire spørmål om feireavvikling og korona. Du kan lese om dette emnet på intranett

Nye regler for fravær og sykmelding

- For fravær som har sammenheng med koronasmitte (eks. karantene) trengs ikke sykmelding før etter 16 dager. Alt under 16 dager føres som egenmelding.
- Antallet dager man kan være hjemme med sykt barn blir doblet i 2020, dette er ikke avgrenset til koronarelatert sykdom.

Reglene er kommet for at «normalt syke» ikke skal overbelaste helsevesenet.

Må du være hjemme fordi skoler og barnehager er stengt?
 • Ansatte som blir berørt av at skoler og barnehager er stengt, må gå i dialog med sin leder for å finne praktiske løsninger.
 • Barn skal ikke være med foreldre på jobb.
 • Ingen skal trekkes i lønn eller må ta ut ferie i første omgang.

Nordland fylkeskommune oppfordrer både ledere og ansatte til å finne mest mulig fleksible løsninger inntil situasjonen er mer avklart

Prioriterte grupper for barnepass

Prioriterte ansatte med samfunnskritiske oppgaver som må opprettholdes vil få tilbud om barnepass. I Nordland fylkeskommune gjelder dette hovedsakelig enkelte yrkesgrupper innen tannhelsetjeneste og samferdsel.

Ta kontakt med nærmeste leder for avklaring dersom du er usikker på om du hører til noen av disse gruppene.

Karantene, reiser og reiseregning

- Har du lette forkjølelsesymptomer, hold deg hjemme til en dag etter at du føler deg frisk.

- Alle ansatte som skal, eller har vært på reise til utlandet, må i karantene i 14 dager fra returtidspunktet. Dette gjelder reiser gjennomført fra og med 27. februar og fortløpende (for Sverige og Finland gjelder det fra 17.3.). De dette gjelder, må ta kontakt med sin leder og sørge for å få det kartlagt og registrert.

- Personer i karantene som får forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer og til sju dager etter symptomfrihet. 

- Sjekk på hjemmesiden til din egen kommune, om de har strengere karantenebestemmelser enn nasjonale myndigheter.

- Reiser som ikke refunderes, skal ikke avbestilles før tett opp mot reisetidspunkt.   

- Ansatte oppfordres om å ikke gjennomføre privatreiser til andre land, med mindre de er absolutt nødvendige. 

- Påløpte kostnader på tjenestereiser som blir avlyst, refunderes på vanlig måte gjennom føring av reiseregning, selv om reisen ikke er gjennomført. OBS! Prosjektnummer på slike reiseregninger: 1000009 Korona Husk at skatter og avgifter skal betales tilbake i ettertid! Fylkeskommunen vil senere følge opp med eventuelle krav mot reiseforsikringen.

Myndighetenes råd: minst mulig reiseaktivitet både innenlands og utenlands.

Informasjon om ansatte og brukere som er koronasmittet
 • Personer som har blitt bekreftet smittet av lege/helsemyndighet gir tilbakemelding til leder/rektor.
 • Den enkelte seksjon/institusjon skal ikke informere om noens tilstand uten at dette skjer i samråd med helsemyndighetene/lokal smittevernlege/kommunelege.
 • NB! Smittet person må samtykke til at eventuelt navn oppgis! Samtykket skal dokumenteres.

  Er du ansatt i Nordland fylkeskommune, kan du lese mer her.
Hjemmekontor

For å begrense smittespredning legges det til rette for bruk av hjemmekontor i dialog med din nærmeste leder.

 • Alle ansatte får tilgang til hjemmekontor der det er praktisk mulig og arbeidets art er slik at en får fulgt opp de nødvendige arbeidsoppgaver.
 • Dersom du kan jobbe hjemmefra, men ikke kan arbeide sammenhengende gjennom en hel arbeidsdag, må du avtale med leder hva som skal prioriteres og hvilke arbeidstider som skal gjelde. Kanskje kan du for eksempel arbeide litt både på dag- og kveldstid.
 • Mangler du arbeidsoppgaver som følge av at arbeidsplassen er stengt for elever/pasienter? Da må leder, sammen med arbeidstaker, gjøre en vurdering på om arbeidskraften kan omdisponeres i en periode, eller om arbeidsoppgaver som er planlagt på et senere tidspunkt kan fremskyndes.
 • Generelle råd om hjemmekontor.
 • De som ikke har hjemmekontorløsning fra før, må kontakte sin leder og oppgi mobiltelefonnummer. VPN bestilles fra IT via leder. Slik gjør du det.
 • Ta med nødvendig PC-utstyr fra jobb (docking, headsett, eksternt kamera, tastatur, ekstern skjerm) slik at arbeidsverktøyet ikke blir blandet med privat utstyr. Dette sikrer gode arbeidsforhold og informasjonssikkerhet.
 • Har du hjemmekontor SKAL Skype slås på, slik at du er tilgjengelig på kontortelefonen. Du SKAL også oppdatere kalenderen din i Outlook, slik at det er mulig å se om du er tilgjengelig eller ikke.

  OBS! At mange bruker hjemmekontor samtidig kan føre til treghet i nettverket vårt. Derfor bes det om at Skype-møter avvikles uten bruk av video, med mindre det er helt nødvendig. 
Har du helsefaglig kompetanse?

- Helsevesenet kan komme til å spørre oss om å få bruke tilsatte med helsefaglig kompetanse og utdanning.
- Hver enkelt leder registrerer hvem på sin seksjon/institusjon som har denne typen kompetanse og utdanning.
- Om du har helsefaglig kompetanse kan du bli spurt om å stille opp. Mer informasjon finner du på denne siden.

Videregående skoler stengt til etter påske

Alle offentlige videregående skoler i Nordland er stengt for klasseromsundervisning fra og med fredag 13. mars og til over påske.

Alle elevene skal fortsatt ha tilrettelagt undervisning via digitale løsninger fra og med mandag 16.03. Skolene vil gi nærmere informasjon om dette. 

Stopp i ordinær tannbehandling

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland stanser all ordinær tannbehandling fra 13. til og med 27. mars.

Akuttberedskap opprettholdes på klinikkene.
 

 

apirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene. Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise. - Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte Folkehelseinstituttet  

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

Fra og med natt til lørdag blir det ikke kjørt nattbuss i Bodø.
Vis hensyn, hold avstand og bruk andre reisemåter hvis du kan. Her er rådene våre for å begrense smittefaren fra koronaviruset. Nordland fylkeskommune følger nøye med, og vurderer situasjonen fra dag til dag.
Holdeplassen som i dag er ved Fylkeshuset i Prinsens gt. blir 1. april flyttet til Fredensborgveien på andre siden av Fylkeshuset.