Beredskapsgruppe

Ved varsling til sentral kriseledelse, skal beredskapstelefon i Nfk benyttes, som har følgende telefonnummer: 911 08 247  Klikk for stort bilde  

Sentrale personer i kriseledelsen
Sentrale personer i kriseledelsen
Funksjon Navn Mobil
Kriseleder Tomas Norvoll 908 77 477
Fylkesdirektør, finans og organisasjon Vigleik M. Aas 452 28 865
Fylkesdirektør, utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar 928 11 930
Kommunikasjonssjef Anna Brandal 488 87 488
Sikkerhets- og beredskapssjef Jonny Brodersen 934 06 850
HR-sjef Trude Fjærli Giskås 970 89 094
IT-sjef Knut Allstrin 916 92 469
Fylkesdirektør, transport og infrastruktur Odd Inge Bardal 902 54 929

 

Fylkeskommunens ledergruppe, samt HR-sjef og kommunikasjonssjef:
Fylkeskommunens ledergruppe, samt HR-sjef og kommunikasjonssjef:
Funksjon Navn Mobil
Stabssjef Vigleik Aas 452 28 865
Fylkesdirektør, utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar 928 11 930
Leder for fylkesrådsleders kontor Merethe Schjem 951 33 848
Fylkesdirektør, samfunnsutvikling Stine Qvigstad Jenvin 481 11 399
Fylkesdirektør, transport og infrastruktur Odd Inge Bardal 902 54 929
Kommunikasjonssjef Anna Brandal 488 87 488
HR-sjef Trude Giskås 970 89 094

 

Fylkesrådet

Kontaktinformasjon til fylkesrådet

Fylkesordfører

Fungererende fylkesordfører - Knut Petter Torgersen

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

Fra og med natt til lørdag blir det ikke kjørt nattbuss i Bodø.
Vis hensyn, hold avstand og bruk andre reisemåter hvis du kan. Her er rådene våre for å begrense smittefaren fra koronaviruset. Nordland fylkeskommune følger nøye med, og vurderer situasjonen fra dag til dag.
Holdeplassen som i dag er ved Fylkeshuset i Prinsens gt. blir 1. april flyttet til Fredensborgveien på andre siden av Fylkeshuset.