Beredskapsgruppe

Ved varsling til sentral kriseledelse, skal beredskapstelefon i Nfk benyttes, som har følgende telefonnummer: 911 08 247  Klikk for stort bilde  

Sentrale personer i kriseledelsen
Funksjon Navn Mobil
Kriseleder Tomas Norvoll 908 77 477
Fylkesdirektør, finans og organisasjon Even Jarl Ediassen 952 33 825
Fylkesdirektør, utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar 928 11 930
Kommunikasjonssjef Anna Brandal 488 87 488
Konstituert Sikkerhets- og beredskapssjef Stig Frode Olsen 900 97 858
Konstituert HR-sjef Heidi Theodorsen 916 86 826
IT-sjef Knut Allstrin 916 92 469
Fylkesdirektør, transport og infrastruktur Odd Inge Bardal 902 54 929

 

Fylkeskommunens ledergruppe, samt HR-sjef og kommunikasjonssjef:
Funksjon Navn Mobil
Fylkesdirektør, Finans og organisasjon Even Jarl Ediassen 952 33 825
Fylkesdirektør, utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar 928 11 930
Leder for fylkesrådsleders kontor Merethe Schjem 951 33 848
Fylkesdirektør, samfunnsutvikling Stine Qvigstad Jenvin 481 11 399
Fylkesdirektør, transport og infrastruktur Odd Inge Bardal 902 54 929
Kommunikasjonssjef Anna Brandal 488 87 488
Konstituert HR-sjef Heidi Theodorsen 916 86 826

 

Fylkesrådet

Kontaktinformasjon til fylkesrådet

Fylkesordfører

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

MF «Petter Dass» i rute 18-344 B Stokkvågen–Onøy–Sleneset–Lovund hadde en grunnstøting tirsdag ettermiddag. Alternativ rute er satt inn 20.01.21.
Skolene går fra rødt til gult nivå.
Skaden på fergekaien på Kjerringøy er utbedret.