Beredskapsgruppe

Ved varsling til sentral kriseledelse, skal beredskapstelefon i Nfk benyttes, som har følgende telefonnummer: 911 08 247  Klikk for stort bilde  

Sentrale personer i kriseledelsen
Sentrale personer i kriseledelsen
Funksjon Navn Mobil
Kriseleder Tomas Norvoll 908 77 477
Fylkesdirektør, finans og organisasjon Even Jarl Ediassen 952 33 825
Fylkesdirektør, utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar 928 11 930
Kommunikasjonssjef Anna Brandal 488 87 488
Sikkerhets- og beredskapssjef Jonny Brodersen 934 06 850
HR-sjef Trude Fjærli Giskås 970 89 094
IT-sjef Knut Allstrin 916 92 469
Fylkesdirektør, transport og infrastruktur Odd Inge Bardal 902 54 929

 

Fylkeskommunens ledergruppe, samt HR-sjef og kommunikasjonssjef:
Fylkeskommunens ledergruppe, samt HR-sjef og kommunikasjonssjef:
Funksjon Navn Mobil
Fylkesdirektør, Finans og organisasjon Even Jarl Ediassen 952 33 825
Fylkesdirektør, utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar 928 11 930
Leder for fylkesrådsleders kontor Merethe Schjem 951 33 848
Fylkesdirektør, samfunnsutvikling Stine Qvigstad Jenvin 481 11 399
Fylkesdirektør, transport og infrastruktur Odd Inge Bardal 902 54 929
Kommunikasjonssjef Anna Brandal 488 87 488
HR-sjef Trude Giskås 970 89 094

 

Fylkesrådet

Kontaktinformasjon til fylkesrådet

Fylkesordfører

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

Fra lørdag morgen er de fleste bussjåførene i Nordland tatt ut i Streik. Dette får store konsekvenser for busstilbudet i det meste av Nordland. Les om hvilke områder dette gjelder.
Oppdaterte retningslinjer fra nasjonale myndigheter gir rom for oppmykning av smitteverntiltak. Fra mandag 8. juni åpnes det for å bruke alle setene på busser og hurtigbåter i Nordland.
Vi ber alle reisende forholde seg til de generelle nasjonale reiserådene, og følge rådene for å begrense smitten fra Korona-viruset.