I dag åpner regionbussene på Søndre Helgeland igjen sine fordører for validering av reisekort og betaling med betalingskort.

Nå blir det slutt på ståplasser og bruk av bakovervendte seter på bybussene i Narvik. Fylkeskommunen har satt inn tre ekstra busser for å bidra til mest mulig avstand om bord.

Skolen har 10. september fått beskjed fra smittesporingsteamet i Bodø kommune at enkelte elever og lærere settes i karantene på grunn av mistanke om koronasmitte.

Skolestarten 2020 er like spennende og hyggelig som alle andre år. Fylkesråd Hild-Marit Olsen påpeker imidlertid at både elever og lærere naturlig nok må tenke på både hygiene og avstandsregler.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

Oppdaterte retningslinjer fra nasjonale myndigheter gir rom for oppmykning av smitteverntiltak. Fra mandag 8. juni opphever Nordland fylkeskommune avstandsbegrensningene i kollektivtrafikken.

Fylkesrådet velger å ikke innføre den tidligere vedtatte sommertaksten på fylkesvegfergene i Nordland. -Reiselivet og næringslivet trenger hjelp, ikke ekstra belastning i denne spesielle situasjonen, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

I løpet av neste uke skal 6400 skoleelever starte opp igjen med undervisning i den videregående skolen i Nordland, i tillegg til de 1800 som allerede er tilbake. I tillegg skal Nordland fylkeskommune sørge for skoleskyss for rundt 11 000 elever i grunnskole og videregående skole.

Nordland fylkeskommune innfører begrenset antall plasser på kollektivtransport. På busser og båter vil bare halvparten av setene være i bruk.

 -At fylkesrådet har besluttet å midlertidig kutte lørdagsruten på Nordlandsekspressen mellom Bodø og Sandnessjøen, og mellom Bodø og Svolvær, er et ekstraordinært tiltak i en ekstraordinær tid.

Elever som studerer matematikk.

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

Skaden på fergekaien på Misten er nå utbedret slik at f.o.m 17.01.21 kl 22:00 gjenopptas fergeruten mellom Festvåg og Misten igjen.
- Reglene er veldig enkle.
- Når Hurtigruten og regjeringen totalt svikter samfunnsoppdraget, så skal vi i alle fall gjøre det vi kan.