Skolen har 10. september fått beskjed fra smittesporingsteamet i Bodø kommune at enkelte elever og lærere settes i karantene på grunn av mistanke om koronasmitte.

Skolestarten 2020 er like spennende og hyggelig som alle andre år. Fylkesråd Hild-Marit Olsen påpeker imidlertid at både elever og lærere naturlig nok må tenke på både hygiene og avstandsregler.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

Oppdaterte retningslinjer fra nasjonale myndigheter gir rom for oppmykning av smitteverntiltak. Fra mandag 8. juni opphever Nordland fylkeskommune avstandsbegrensningene i kollektivtrafikken.

Fylkesrådet velger å ikke innføre den tidligere vedtatte sommertaksten på fylkesvegfergene i Nordland. -Reiselivet og næringslivet trenger hjelp, ikke ekstra belastning i denne spesielle situasjonen, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

I løpet av neste uke skal 6400 skoleelever starte opp igjen med undervisning i den videregående skolen i Nordland, i tillegg til de 1800 som allerede er tilbake. I tillegg skal Nordland fylkeskommune sørge for skoleskyss for rundt 11 000 elever i grunnskole og videregående skole.

Nordland fylkeskommune innfører begrenset antall plasser på kollektivtransport. På busser og båter vil bare halvparten av setene være i bruk.

 -At fylkesrådet har besluttet å midlertidig kutte lørdagsruten på Nordlandsekspressen mellom Bodø og Sandnessjøen, og mellom Bodø og Svolvær, er et ekstraordinært tiltak i en ekstraordinær tid.

Elever som studerer matematikk.

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Fra mandag 20. april skal du bestille og betale før du går om bord på hurtigbåten.

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

- Når Hurtigruten og regjeringen totalt svikter samfunnsoppdraget, så skal vi i alle fall gjøre det vi kan.
Vi ber alle reisende forholde seg til de generelle nasjonale reiserådene, og følge rådene for å begrense smitten fra koronapandemien.
Med strengere koronatiltak i samfunnet, strammes også tiltakene i kollektivtrafikken i Nordland inn.