Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

Oppdaterte retningslinjer fra nasjonale myndigheter gir rom for oppmykning av smitteverntiltak. Fra mandag 8. juni opphever Nordland fylkeskommune avstandsbegrensningene i kollektivtrafikken.

Fylkesrådet velger å ikke innføre den tidligere vedtatte sommertaksten på fylkesvegfergene i Nordland. -Reiselivet og næringslivet trenger hjelp, ikke ekstra belastning i denne spesielle situasjonen, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

I løpet av neste uke skal 6400 skoleelever starte opp igjen med undervisning i den videregående skolen i Nordland, i tillegg til de 1800 som allerede er tilbake. I tillegg skal Nordland fylkeskommune sørge for skoleskyss for rundt 11 000 elever i grunnskole og videregående skole.

Nordland fylkeskommune innfører begrenset antall plasser på kollektivtransport. På busser og båter vil bare halvparten av setene være i bruk.

 -At fylkesrådet har besluttet å midlertidig kutte lørdagsruten på Nordlandsekspressen mellom Bodø og Sandnessjøen, og mellom Bodø og Svolvær, er et ekstraordinært tiltak i en ekstraordinær tid.

Elever som studerer matematikk.

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Fra mandag 20. april skal du bestille og betale før du går om bord på hurtigbåten.

3. april arrangerte vi digital spørretime for elever og lærlinger. Nå har vi lagt ut svar på spørsmål fra spørretimen, samt flere det ikke ble tid til å svare på i denne saken.

Fredag 3. april arrangerte vi direktesendt spørretime om korona. Du kan se video av spørretimen i saken.

Fylkesrådet i Nordland har bevilget 90 millioner til Innovasjon Norge Nordland i tiltakspakken for arbeids- og næringslivet i fylket. Svært mange deler av nærings- og arbeidslivet i Nordland opplever nå krevende tider.

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

God nyhet til reisende på Helgeland!
Til tross for at svært få utenlandske turister har reist i Norge i år, har Nordlandsekspressen på Helgeland en betydelig økning fra i fjor. En kommune er spesielt populær i år.
Vi ber alle reisende forholde seg til de generelle nasjonale reiserådene, og følge rådene for å begrense smitten fra Korona-viruset.