Ber om grensekontroll i nord 

Fylkesrådslederne i Nordland og Troms og Finnmark er bekymret over manglende kontroll på folkeflyt over grensene i nord. 

Nord-Norge grenser til tre land, Nordland har den lengste grensen mot Sverige og Troms og Finnmark grenser til Sverige, Finland og Russland. Per i dag har for eksempel ikke Sverige samme tiltak som Norge for å begrense smittespredning. 

-Vi forventer at nasjonale myndigheter gjør ytterligere tiltak for å redusere faren for smitte inn i landet. Grenseovergangene våre er åpne. Det må nå etableres kontroll utover bare Gardermoen, sier Tomas Norvoll. 

>Dette skaper også utfordringer for kommunene. Eksempelvis kommer det tog og buss med turister inn til Narvik. De skal rett i karantene, og da gjerne på et hotell. 

Det er uavklart hvem som skal ta kostnadene, og det er uavklart hvem som skal kommunisere og håndheve karantenereglene overfor turister. Fylkesrådslederne etterlyser også bedre informasjon på grenseovergangene. 

- Situasjonen skaper mer uro i befolkningen og øker belastningen på den kommunale beredskapen, påpeker fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo. 

Sender brev til regjeringen 

Fylkesrådslederne i Nord-Norge sender i dag brev til regjeringen. De ber om at regjeringen nå tar helhetlige grep rundt situasjonen med turistene som kommer inn til landsdelen. 

-Det kan ikke være sånn at små bedrifter og de ulike hotellene alene skal sitte med ansvaret for turistene som kommer til Nord-Norge, sier Norvoll  

En rekke land har tatt mer helhetlige grep knyttet til innreise. Både Danmark og Russland har innført langt strengere grensekontroll. 

-Vi ber nå om at regjeringen innfører en langt strengere kontroll med grensene i nord, sier Mo. Han peker samtidig på hvor viktig Nord-Norge er for den norske forsvarsevnen. 

-Det å begrense smitte er også et tiltak for å opprettholde vår totale forsvarsevne, mener Mo.

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

Fra og med natt til lørdag blir det ikke kjørt nattbuss i Bodø.
Vis hensyn, hold avstand og bruk andre reisemåter hvis du kan. Her er rådene våre for å begrense smittefaren fra koronaviruset. Nordland fylkeskommune følger nøye med, og vurderer situasjonen fra dag til dag.
Holdeplassen som i dag er ved Fylkeshuset i Prinsens gt. blir 1. april flyttet til Fredensborgveien på andre siden av Fylkeshuset.