Hvordan etablere hjemmekontor

Alle ansatte får tilgang til hjemmekontor der dette er praktisk mulig. De som ikke allerede har denne løsningen, må kontakte sin leder og oppgi mobiltelefonnummer, slik at leder kan bestille løsningen gjennom IT-support.

Den ansatte vil da få tilsendt en mail med instruksjoner om hvordan løsningen settes opp og fungerer. Ved behov for bistand, skal den ansatte kontakte IT-support.

Årsaken til at mobiltelefonnummeret må oppgis, er av sikkerhetsgrunner. Ved pålogging er løsningen sikret med to faktor-autorisering. Det vil si at den ansatte får tilsendt en personlig kode på telefon, som skal brukes ved pålogging hver gang løsningen tas i bruk.

Den ansatte tar med seg nødvendig PC-utstyr fra jobb (docking, headsett, eksternt kamera og tastatur, ekstern skjerm, o.l.) slik at arbeidsverktøyet ikke blir blandet med privat utstyr. Dette er både for å sikre gode arbeidsforhold for den ansatte, samt sikre informasjonssikkerheten

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

Fra og med natt til lørdag blir det ikke kjørt nattbuss i Bodø.
Vis hensyn, hold avstand og bruk andre reisemåter hvis du kan. Her er rådene våre for å begrense smittefaren fra koronaviruset. Nordland fylkeskommune følger nøye med, og vurderer situasjonen fra dag til dag.
Holdeplassen som i dag er ved Fylkeshuset i Prinsens gt. blir 1. april flyttet til Fredensborgveien på andre siden av Fylkeshuset.