Refusjon på avlyste og kansellerte reiser

Påløpte kostnader på tjenestereiser som blir avlyst, refunderes på vanlig måte gjennom føring av reiseregning, selv om reisen ikke er gjennomført. Du må huske at gebyrer, avgifter, o.l., senere skal betales tilbake til fylkeskommunen slik at du ikke får dobbelt betaling. 

Fylkeskommunen vil senere følge opp med eventuelle krav mot reiseforsikringen, så det slipper du selv. Du må likevel huske at hvis du som ansatt i tillegg i ettertid får refundert utgifter som avgifter, gebyrer, skatter, forsikring, honorar osv. direkte fra reisebyrå/operatør på din konto, har vi laget en rutine for at du enkelt skal kunne betale tilbake det du fikk for mye utbetalt på reiseregningen.

Logg på MinVisma -> Meg selv -> personalskjema -> Ny -> Ny timeføring ->
Klikk for stort bilde 
 

Det vedlagte bildet kommer da opp, se eksempel på utfylling. Når skjema er utfylt sendes skjema til godkjenning hos nærmeste leder og beløpet blir trukket på første hovedlønn.

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

Fra og med natt til lørdag blir det ikke kjørt nattbuss i Bodø.
Vis hensyn, hold avstand og bruk andre reisemåter hvis du kan. Her er rådene våre for å begrense smittefaren fra koronaviruset. Nordland fylkeskommune følger nøye med, og vurderer situasjonen fra dag til dag.
Holdeplassen som i dag er ved Fylkeshuset i Prinsens gt. blir 1. april flyttet til Fredensborgveien på andre siden av Fylkeshuset.