Refusjon på avlyste og kansellerte reiser

Påløpte kostnader på tjenestereiser som blir avlyst, refunderes på vanlig måte gjennom føring av reiseregning, selv om reisen ikke er gjennomført. Du må huske at gebyrer, avgifter, o.l., senere skal betales tilbake til fylkeskommunen slik at du ikke får dobbelt betaling. 

Fylkeskommunen vil senere følge opp med eventuelle krav mot reiseforsikringen, så det slipper du selv. Du må likevel huske at hvis du som ansatt i tillegg i ettertid får refundert utgifter som avgifter, gebyrer, skatter, forsikring, honorar osv. direkte fra reisebyrå/operatør på din konto, har vi laget en rutine for at du enkelt skal kunne betale tilbake det du fikk for mye utbetalt på reiseregningen.

Logg på MinVisma -> Meg selv -> personalskjema -> Ny -> Ny timeføring ->
Klikk for stort bilde 
 

Det vedlagte bildet kommer da opp, se eksempel på utfylling. Når skjema er utfylt sendes skjema til godkjenning hos nærmeste leder og beløpet blir trukket på første hovedlønn.

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

Fra lørdag morgen er de fleste bussjåførene i Nordland tatt ut i Streik. Dette får store konsekvenser for busstilbudet i det meste av Nordland. Les om hvilke områder dette gjelder.
- Utvidelsen av tilbudet gir oftere og flere reisemuligheter til regionsentrene Mo i Rana, Ørnes og Bodø.
Oppdaterte retningslinjer fra nasjonale myndigheter gir rom for oppmykning av smitteverntiltak. Fra mandag 8. juni åpnes det for å bruke alle setene på busser og hurtigbåter i Nordland.