Stopper alle utenlandsreiser, restriksjoner på innenlandsreiser

Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Ernst Furuhatt_www.nordnorge.com Nordland fylkeskommune avlyser alle utenlandsreiser i egen regi – foreløpig ut mars. Også alle konferanser og arrangement i egen regi med over 500 deltakere avlyses.

Offentlige arrangement med mellom 100-500 deltakere skal risikovurderes i hvert enkelt tilfelle, og må godkjennes av kommunelege. Interne arrangement med mellom 100-500 deltakere skal også risikovurderes og godkjennes av de respektive fylkesdirektørene.

Når det gjelder innenlandsreiser i regi av fylkeskommunen, skal en følge en restriktiv linje der ledere og ansatte må vurdere om reisen er absolutt nødvendig eller om det finnes alternativ, eksempelvis Skype-møter.

Fylkeskommunen gjennomfører en større kartlegging og risikovurdering på sine arbeids- og tjenesteområder. Dette for å redusere smittefare og forberede seg på en situasjon hvor mange ansatte er smittet eller i karantene. Gjennom beredskapsplanene som nå lages er målet å ivareta fylkeskommunens samfunnsoppgaver best mulig, på tross av de utfordringer som måtte komme. Dette gjelder eksempelvis videregående skole, buss-, ferge og hurtigbåt-trafikk, fylkesvei og tannhelse.

Slik situasjonen er nå, er ingen sektorer berørt i den grad at det har gått ut over kapasitet eller tjenestetilbud. Men situasjonen utvikler seg raskt, og dette kan selvsagt endre seg.

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

Fra og med natt til lørdag blir det ikke kjørt nattbuss i Bodø.
Vis hensyn, hold avstand og bruk andre reisemåter hvis du kan. Her er rådene våre for å begrense smittefaren fra koronaviruset. Nordland fylkeskommune følger nøye med, og vurderer situasjonen fra dag til dag.
Holdeplassen som i dag er ved Fylkeshuset i Prinsens gt. blir 1. april flyttet til Fredensborgveien på andre siden av Fylkeshuset.